საშტატო სტრუქტურა


გააზიარე:


ქალაქის მერი-ავთანდილ ნემსიწვერიძე av.nemsitsveridze@yahoo.com

ვიცე მერი-გიორგი ელოშვილი giorgielo@yahoo.com

მერის თანაშემწე-ნინო მრევლიშვილი ninomrevlishvili64@gmail.com

შიდა აუდიტის სამსახური- ეკატერინე ბაღაშვილი katerina.bagashvili@yahoo.com

საფინანსო - საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური - გოჩა ბერიძე gochaberidze777@gmail.com

განათლების, კულტურის, ტურიზმი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური- ირაკლი შიოლაშვილი iraklishiolashvili@yahoo.com

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური- ირაკლი ჩხაიძე

შესყიდვების განყოფილება-ეკატერინე ასიტაშვილი ekaterin100@mail.ru

ბიუჯეტის დააგეგმვისა და საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშების განყოფილება - ლელა ომარაშვილი lelaomarashvili@yahoo.com

ეკონომიკის დაგეგმვის, ქონების მართვის მოსაკრებლების სამსახური- გიორგი ხვისტანი giorgi khvistani@mail.ru

იურიდიული სამსახური - თეიმურაზ ჯერვალიძე tjervalidze@mail.ru

სამხედრო აღრიცვისა და გაწვევის სამსახური - ზურაბ საგინაშვილი Q.mcxetasamxedro@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახური - თეა წიკლაური tsiklauritea79@gmail.com

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება- ეკა ჯიშკარიანი jishkarianieka@yahoo.com

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება - მარი კაპანაძე marishkashka@yahoo.com

საქმიწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება - მარიამ რეგანი mariam.regan@yahoo.com

ზედამხედველობის სამსახური - დავით ოსეფაშვილი

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური- გოგი აბუაშვილი abu.arch@yahoo.com