საკრებულოს განკარგულებები


გააზიარე:


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 83

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 84

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 85

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 86

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 87

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 88

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 89

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 90

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 91

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 92

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 93

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 94

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 95

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 78

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 79

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 80

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 81

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 82

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 62

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 63

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 64

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 65

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 66

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 67

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 68

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 69

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 70

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 71

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 72

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 73

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 74

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 75

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 76

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 49

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 50

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 51

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 53

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 54

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 55

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 56

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 57

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 58

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 59

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 60

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 61

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 45

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 46

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 47

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 48

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 34

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 35

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 36

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 37

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 38

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 39

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 19

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 21

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 23

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 14

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 10

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 16

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 8

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 14

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 9

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 13

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №2

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 5

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 3

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 6

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 17

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 7

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 4

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 1

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 123

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 121

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 122

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 119

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 116

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 115

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 117

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 118

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 114

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 120

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 113

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 109

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №111

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 112

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 110

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №108

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 107

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 106

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 105

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 104

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №103

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 102

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 101

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 100

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 99

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 97

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 98

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 96

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 95


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 2015 წლის 2 მარტი. ქალქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის შესახებ


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 44 2015 წლის 21 აპრილი.ქალაქ მცხეთაში ტურისტული ნაკადების მოწესრიგების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ


შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბი ,,მცხეთა„ წესდება


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N25 2015 წლის 6 მარტი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბის ,,მცხეთა’’-ს დაფუძნებაზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N3 2015 წლის 16 იანვარი. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N2 2015 წლის 16 იანვარი.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N35 2014 წლის 19 ნოემბერი.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების 2015 წლის წლიური გეგმა