სხდომის ოქმები


გააზიარე:


სხდომის ოქმი №8

სხდომის ოქმი №9

სხდომის ოქმი №10

სხდომის ოქმი №11

სხდომის ოქმი №12

სხდომის ოქმი №13

სხდომის ოქმი №14

სხდომის ოქმი №15

სხდომის ოქმი №1

სხდომის ოქმი №2

სხდომის ოქმი №3

სხდომის ოქმი №4

სხდომის ოქმი №5

სხდომის ოქმი №6

სხდომის ოქმი №7

სხდომის ოქმი №16

სხდომის ოქმი №38

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მმართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2015 წლის 21 სექტემბერი სხდომის ოქმი №31