წევრები


გააზიარე:საკრებულოს თვმჯდომარე - ილია ჯიშკარიანი


CV
საკრებულოს თვმჯდომარის მოადგილე - ავთანდილ ედიშერაშვილი


CVქალქ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობა
ა) საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია :

 1. არჩილ ღარიბაშვილი - თავმჯდომარე 595-09-55-67
 2. კახაბერ გაბრელიანი-მოადგილე 599-10-19-00
 3. რევაზ მამულაშვილი - წევრი 599-36-93-39
 4. ვლადიმერ ხუბაშვილი-წევრი 599-09-50-62


ბ) ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია :

 1. ივანე თათარაშვილი - თავმჯდომარე 599-25-01-22
 2. რევაზ მამულაშვილი - მოადგილე
 3. შიო ჯატიაშვილი - წევრი 551-55-55-57


გ) სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია :

 1. მერაბ კაციაშვილი - თავმჯდომარე 551-81-11-17
 2. კახაბერ გაბრელიანი - მოადგილე
 3. არჩილ ღარიბაშვილი - წევრი
 4. ვლადიმერ ხუბაშვილი - წევრი

დ) სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია :

 1. ვლადიმერ ხუბაშვილი - თავმჯდომარე
 2. შიო კობიაშვილი - მოადგილე 599-24-63-58
 3. ვაჟა მარტოლეკი -წევრი 551-28-20-34
 4. თამარ მაისურაძე - წევრი 593-26-61-51

ე) სოციალურ საკითხთა კომისია :

 1. ბადრი მერებაშვილი - თავმჯდომარე 557-92-75-37
 2. მიხეილ ბუჯიაშვილი - მოადგილე 598-16-22-15
 3. შიო კობიაშვილი - მოადგილე

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატი :

1.

აპარატის უფროსი:

ლევან ქიტუაშვილი 599-23-43-39


2.

სამდივნო განყოფილების უფროსი:

დიანა გიუტაშვილი 577-53-56-91


3.

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი:

მეგი მრევლიშვილი 551-33-15-57


4.

თავმჯდომარის თანაშემწე:

მაია ხუნდაძე 577-60-03-34


5. მთ: სპეციალისტი: ნატა გარსევანიშვილი 577-95-25-93


6. მთ. სპეციალისტი: ქეთევან ბარბაქაძე 595-77-18-77


7. წამყ. სპეციალისტი: ეკატერინე ავსაჯანიშვილი 577-60-02-92


8. წამყ. სპეციალისტი: ოლიკო ალავერდაშვილი 593-37-84-12

9. მთ. სპეციალისტი: თეიმურაზ ბენიაშვილი 599-91-28-88

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
შემადგენლობა:
„ფრაქცია“

#

ფრაქციის დასახელება

ფრაქციის თავმჯდომარეები


1.

„ქართული ოცნება“

მიხეილ ბუჯიაშვილი(თავმჯდომარე), ილია ჯიშკარიანი (წევრი), არჩილ ღარიბაშვილი


2.

„კოალიცია მცხეთისათვის“

ვაჟა მარტოლეკი (თავმჯდომარე), ჯუღული ახვლედიანი (მოადგილე), ვლადიმერ ხუბაშვილი (წევრი), ავთანდილ ედიშერაშვილი


3.

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა“

რევაზ მამულაშვილი(თავმჯდომარე), მერაბ კაციაშვილი (ფრაქციის მდივანი), კახაბერ გაბრელიანი (წევრი)


4.

„ერთობა მცხეთისათვის“

შიო ჯატიაშვილი (თავმჯდომარე), შიო კობიაშვილი (მოადგილე), ივანე თათარაშვილი (მდივანი),