ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 ოქტომბრის N18 რიგითი სხდომის დღის წესრიგი


გააზიარე: