მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


● სოფელ მუხრანში აგრარული ბაზრის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

სოფელ მუხრანში აგრარული ბაზრის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ადგილობრივი განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მცხეთისმერიის კონტრაქტორი კომპანია შპს "ნიგო" აწარმოებს .სახელშეკრულებლო თანხა 155 114 ლარია.

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018