მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოში მდებარე 42.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1. 18/12/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 194.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.18/12/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მისაქციელში მდებარე 105.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 18/12/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნავაზში მდებარე 300.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/11/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, ზაჰესის დასახლების ტერიტორიაზე მდებარე 94.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 113.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოში მდებარე 39.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნავაზში მდებარე 300.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 103.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 30/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძალისში მდებარე 1310.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 72.02.05.300) N1 შენობა-ნაგებობიდან 15.189 კვ.მ. შენობის ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ფართი. 30/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძალისში მდებარე 1310.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე მდებარე N1 შენობა-ნაგებობიდან 48.181 კვ.მ. შენობის ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ფართი. 30/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში მდებარე 485 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზედ განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობა. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 409 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 337 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 223 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნავაზში მდებარე 858 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნავაზში მდებარე 436 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში მდებარე 113 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში მდებარე 190 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში მდებარე 831 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძეგვში მდებარე 91 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 19/06/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მისაქციელში მდებარე ამბულატორიის შენობაში არსებული 17,28 კვ.მ. ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული ამავე ოდენობის მიწის ნაკვეთი. 19/06/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 15/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე 452 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 15/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 187 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 01/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 157 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 01/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქსოვრისში მდებარე 20000კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ მცხეთაში, გოგებაშვილის ქუჩა №15-ში მდებარე 31 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 355 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 331 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 330 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 229 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 294 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 350 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე 452 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. საგურამოში მდებარე 280 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქვემო ნიჩბისში მდებარე 18554 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქვემო ნიჩბისში მდებარე 106412 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქვემო ნიჩბისში მდებარე 40425 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ახალ ნიჩბისში მდებარე 92941 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ახალ ნიჩბისში მდებარე 57821 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 1000 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 22/01/2019
☑ დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 2435 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 22/01/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 03/12/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 14/11/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. საგურამოში მდებარე 30 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 321 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 387 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წილკანში მდებარე 83 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018