მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
ldedata monasterisaguramotgtyeybadriiძალისიjvarishiomgvimepotobebris cixelevana32mtskheta centers3
სიახლეები
პირველადი სამხედრო აღრიცხვა დასრულდა
23 იანვარს, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის მიერ დაიწყო 16 წლის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა, რომელმაც მოიცვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლები. დღეის მდგომარეობით 21 საჯარო სკოლაში აღრიცხულია 153 მოსწავლე. გარდა ამისა, მიმდინარეობს იმ ჭაბუკების აღრიცხვაზე აყვანაც, რომლებიც გასულნი არიან სკოლებიდან, მაგრამ რეგისტრირებულნი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე. დღეს, დასრულდა ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში, პირველადი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის ერთი ეტაპი . ახალგაზრდებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა სამსახურის უფროსმა ზურაბ საგინაშვილმა. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში აყვანას კორდინაციას უწევს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურიე სამინისტრო. აღრიცხვას აწარმოებდნენ წვევამდელთა აღრიცხვის განყოფილების უფროსი დავით კბილაძე, უფროსი სპეციალისტი მარიამ მებუკე და სპეციალისტი თამაზ მუხადგვერდელი.
20 მარტი | 2019
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018