მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №18 2020 წლის 26 აგვისტო
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის #48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ . დადგენილება №48 2019 წლის 27 დეკემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №34 2019 წლის 30 სექტემბერი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №26 2019 წლის 19 ივლისი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №11 2019 წლის 14 მარტი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №10 2019 წლის 28 თებერვალი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №9 2019 წლის 15 თებერვალი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №1 2019 წლის 17 იანვარი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №76 2018 წლის 27 დეკემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №75 2018 წლის 27 დეკემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №63 2018 წლის 19 ივლისი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №74 2018 წლის 14 დეკემბერი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018