მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №63 2018 წლის 19 ივლისი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №76 2018 წლის 27 დეკემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №63 2018 წლის 19 ივლისი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №74 2018 წლის 14 დეკემბერი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018