მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
ისტორიული ძეგლები
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრები
აღაიანის და ციხისძირის საფეხმავლო მარშუტები
აღაიანი - თხოთის მთა - ციხისძირი
ქსნის და შიომღვიმის საფეხმავლო მარშუტები
ქსანი - სარკინეთი - სხალტბა - შიომღვიმე
მცხეთის საფეხმავლო მარშუტები
მცხეთა - არმაზის ციხე
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018