მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სამართლებრივი აქტები
ბრძანებებიდადგენილებებიგანკარგულებები


საქართველოს მთავრობის განკარგულება
2023 წლის 7 აგვისტოს გლოვის დღედ გამოცხადების შესახებ
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტების დამტკიცების შესახებ ( 2023 წლის 28 თებერვალი )
მცხეთის მუნიციპალიტეტში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით "გათვალისწინებული ასიგნებიდან დარჩენილი თანხით ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ (2022 წლის 22 დეკემერი )
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ (2022 წლის 25 მარტი)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ (2021 წლის 19 მარტი)
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018