მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სტრუქტურა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მერიმერის მოადგილეებიმერიის სამსახურებიადმინისტრაციული ერთეული
საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარემოადგილეები


გიორგი ბაჯაძე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
თამაზ ფოლოდაშვილი
მერის მოადგილე
გივი გიუტაშვილი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018