მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სტრუქტურა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მერიმერის მოადგილეებიმერიის სამსახურებიადმინისტრაციული ერთეული
საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარემოადგილე


გივი გიუტაშვილი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე
მარინა ზურაბიშვილი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
ოთარ ჩხეიძე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018