მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


სოფელ მუხრანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
✔ სოფელ ქსოვრისში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები დასრულდა
✔ სოფელ ნავდარაანთკარში ახალი დასახლებისთვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაქსელვა
✔ სოფელ ზაქაროში დასრულდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
✔ სოფელ არაშენდაში დასრულდა შიდა საუბნე გზების რეაბილიტაცია
სოფელ ნავაზში შიდა საუბნო გზების მშენებლობა
✔ სოფელ ბურიანში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
✔ სოფელ ნავდარაანთკარში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
✔ სოფელ სასხორში გარე განათბის სამუშაოები
✔ ზემო ნიჩბისში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
✔ ახალ ნიჩბისში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
სოფელ ნახშირგორაში გარე განათბის მოწყობა
სოფელ ნაფეტვრებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
სოფელ ლელუბანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
სოფელ ცხვარიჭამიაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
✔ სოფელ შანკევანში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
✔ სოფელ სხალტბაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
✔ სასხორში გარე განათების მოწყობა
პროექტი დასრულებულია 24/05/2019
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018