მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სტრუქტურა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მერიმერის მოადგილეებიმერიის სამსახურებიადმინისტრაციული ერთეული
საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარემოადგილე


ადმინისტრაციული სამსახური
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
☎ ნინო ჩინაშვილი
ტელ: 2 51-25 60
ელ-ფოსტა: ninochinashvili@yahoo.com
საქმისწარმოების განყოფილება
სოფიკო იოსებიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 68
ელ-ფოსტა: sofoiosebidze@gmail.com
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
ნინო მრევლიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: ☎ 2 51 - 25 60
ელ-ფოსტა: ninomrevlishvili64@gmail.com
იურიდიული განყოფილება
ანა მამაგეიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51-25 60
ელ-ფოსტა: ani-anuki86@yahoo.com
საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახური
საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
ილია ციციშვილი
ტელ: 2 51 - 25 30
ელ-ფოსტა: ilia.tsitsishvili@mtskheta.gov.ge
ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილება
თეა საბაური
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 25 30
ელ-ფოსტა: tea.sabauri@mtskheta.gov.ge
საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილება
მარინა მამულაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: ☎ 2 51 - 27 42
ელ-ფოსტა: marinamamulashvili@yahoo.com
შესყიდვების განყოფილება
გიორგი პაპაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 96
ელ-ფოსტა: mtenderi@yahoo.com
ეკონომიკის სამსახური
ეკონომიკის სამსახურის უფროსი
გიორგი ხვისტანი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: giorgi.khvistani@mtskheta.gov.ge
ქონების მართვის და აღრიცხვის განყოფილება
შალვა ქემოკლიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: shalva.kemoklidze@mtskheta.gov.ge
ეკონომიკის განყოფილება
ოთარი ჩიღოშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა:
ადგილობრივ მოსაკრებელთა განყოფილება
მიხეილ თელია
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: mikheil.telia@mtskheta.gov.ge
სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება
შოთა აბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: shota.abashvili@mtskheta.gov.ge
მატერიალურ - ტექნიკური განყოფილება
გია ბროძელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: sevdagia@gmail.com
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი
ნუგზარ ხუხუნაიშვილი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: n.khukhunaishvili@mtskheta.gov.ge
ინფრასტრუქტურის განყოფილება
რევაზ ელოშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251 32 62
ელ-ფოსტა: rezoeloshvili@gmail.com
არქიტექტურის განყოფილება
ეთერ გელაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: eteri.gelashvili@yahoo.com
სივრცითი მოწყობის განყოფილება
ზურაბ მარსაგიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: zuraarchitect@gmail.com
ზედამხედველობის სამსახური
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
თეიმურაზ ჯერვალიძე
ტელ: 2 24 - 47 22
ელ-ფოსტა: teimuraz.jervalidze@mtskheta.gov.ge
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება
მერაბ თუხარელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 22
ელ-ფოსტა: merab.tukhareli@mtskheta.gov.ge
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილება
დავით ოსეფაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 224 47 22
ელ-ფოსტა: davit.osepashvili@mtskheta.gov.ge
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი
ნინო ჭიჭინაძე
ტელ: 2 51 - 23 96
ელ-ფოსტა: nino_chichinadze@yahoo.com
სოციალური განყოფილება
რაული ხუბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: v.r.xubashvili@gmail.com
დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება
ნინო ჟორდანია
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: nino.zhordania@mtskheta.gov.ge
ჯანდაცვის განყოფილება
პიარისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
ქეთინო ლიპარტელიანი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 96 , 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: Mtskhetapress@gmail.com
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი
ეკატერინე ბაღაშვილი
ტელ: 2 51 - 32 75
ელ-ფოსტა: katerina.bagashvili@yahoo.com
შიდა აუდიტის განყოფილება
რევაზ ხუბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251 - 32-75
ელ-ფოსტა: rezo.khubashvili@mtskheta.gov.ge
ინსპექტირების განყოფილება
ალექსანდრე თოდუა
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251-32-75
ელ-ფოსტა:
მონიტორინგის განყოფილება
გოჩა ბერიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 32 75
ელ-ფოსტა: ghb777@hotmail.com
განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური
განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის უფროსი
ზურაბ ივანიშვილი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა:
განათლების და კულტურის განყოფილება
ინა ახალბედაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251- 26 -70
ელ-ფოსტა: inaaxalbed@yahoo.com
ტურიზმის განყოფილება
ნანა კაპანაძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: kapanadzenana@yahoo.com
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
თამაზ გრძელიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: tamazi.grdzelishvili@gmail.com
კულტურის, სპორტისა და განათლების ა(ა)იპ-ებთან ურთიერთობის განყოფილება
მაია მაჩხანელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: maiko.machxaneli@yahoo.com
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი
ზურაბ საგინაშვილი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: q.mcxetasamxedro@gmail.com
წვევამდელთა გაწვევის განყოფილება
ქეთევან ზაქაიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა:
რეზერვისტთა გაწვევის განყოფილება
ოქრო ოქროპირიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა:
წვევავმდელთა პირველადი აღრიცხვის განყოფილება
დავით კბილაძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა:
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018