მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სტრუქტურა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მერიმერის მოადგილეებიმერიის სამსახურებიადმინისტრაციული ერთეული
საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარემოადგილე


ადმინისტრაციული სამსახური
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
☎ ნინო ჩინაშვილი
ტელ: 2 51-25 60
ელ-ფოსტა: nino.chinashvili@mtskheta.gov.ge
საქმისწარმოების განყოფილება
სოფიკო იოსებიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 5 57 74 95 17 , 2 51 - 23 68, 2 51 26 82(მოქალაქეთა მისაღები)
ელ-ფოსტა: sopiko.iosebidze@mtskheta.gov.ge
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
ნინო მრევლიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: ☎ 2 51 - 25 60
ელ-ფოსტა: nino.mrevlishvili@mtskheta.gov.ge
იურიდიული განყოფილება
ანა მამაგეიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: ana.mamageishvili@mtskheta.gov.ge
საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახური
საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
ილია ციციშვილი
ტელ: 2 51 - 25 30
ელ-ფოსტა: ilia.tsitsishvili@mtskheta.gov.ge
ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილება
თეა საბაური
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 25 30
ელ-ფოსტა: tea.sabauri@mtskheta.gov.ge
საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილება
თამარ ელოშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 25 30
ელ-ფოსტა: tako_elo@yahoo.com
შესყიდვების განყოფილება
გიორგი პაპაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 96
ელ-ფოსტა: giorgi.papashvili@mtskheta.gov.ge
ეკონომიკის სამსახური
ეკონომიკის სამსახურის უფროსი
გიორგი ხვისტანი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: giorgi.khvistani@mtskheta.gov.ge
ქონების მართვის და აღრიცხვის განყოფილება
შალვა ქემოკლიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: shalva.kemoklidze@mtskheta.gov.ge
ეკონომიკის განყოფილება
ოთარი ჩიღოშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა:
ადგილობრივ მოსაკრებელთა განყოფილება
მიხეილ თელია
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 63-78
ელ-ფოსტა: mikheil.telia@mtskheta.gov.ge
სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება
შოთა აბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: shota.abashvili@mtskheta.gov.ge
მატერიალურ - ტექნიკური განყოფილება
გია ბროძელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: gia.brodzeli@mtskheta.gov.ge
შრომის უსაფრთხოების დაცვის განყოფილება
დავით ოსეფაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 224 47 22
ელ-ფოსტა: davit.osepashvili@mtskheta.gov.ge
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი
ნუგზარ ხუხუნაიშვილი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: n.khukhunaishvili@mtskheta.gov.ge
ინფრასტრუქტურის განყოფილება
რევაზ ელოშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251 32 62
ელ-ფოსტა: revaz.eloshvili@mtskheta.gov.ge
არქიტექტურის განყოფილება
ეთერ გელაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: eter.gelashvili@mtskheta.gov.ge/---> საკონსულტაციო დღეები: ოთხშაბათი-ხუთშაბათი 10:00 - 13:00 სთ
სივრცითი მოწყობის განყოფილება
ზურაბ მარსაგიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: zurab.marsagishvili@mtskheta.gov.ge
ზედამხედველობის სამსახური
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
თეიმურაზ ჯერვალიძე
ტელ: 2 24 - 47 22
ელ-ფოსტა: teimuraz.jervalidze@mtskheta.gov.ge
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ზედამხედველობის განყოფილება
მერაბ თუხარელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 22
ელ-ფოსტა: merab.tukhareli@mtskheta.gov.ge
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილება
გოჩა ბერიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 224 47 22
ელ-ფოსტა: gocha.beridze@mtskheta.gov.ge
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი
ნინო ჭიჭინაძე
ტელ: 2 51 - 23 96
ელ-ფოსტა: nino.chichinadze@mtskheta.gov.ge
სოციალური განყოფილება
რაული ხუბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: raul.khubashvili@mtskheta.gov.ge
ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება
ნინო ჟორდანია
განყოფილების უფროსი- კორდინატორი
ტელ: (032) 2 51 - 23 49 / 597 15 41 90
ელ-ფოსტა: nino.zhordania@mtskheta.gov.ge
ჯანდაცვის განყოფილება
ვასილ ბერუაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 96
ელ-ფოსტა: vasil.beruashvili@mtskheta.gov.ge
პიარისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
ქეთინო ლიპარტელიანი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 96 , 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: Mtskhetapress@gmail.com
თიკა ხუნდაძე
მერის მრჩეველი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში
ტელ: (+995) 599 88 00 91
ელ-ფოსტა: tkhundadze@yahoo.com
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
ეკატერინე ბაღაშვილი
ტელ: 2 51 - 32 75
ელ-ფოსტა: katerina.bagashvili@yahoo.com
შიდა აუდიტის განყოფილება
რევაზ ხუბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251 - 32-75
ელ-ფოსტა: rezo.khubashvili@mtskheta.gov.ge
მონიტორინგის განყოფილება
ალექსანდრე თოდუა
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251-32-75
ელ-ფოსტა: teimuraz.todua@mtskheta.gov.ge
განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური
განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის უფროსი
ზურაბ ივანიშვილი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: zurab.ivanishvili@mtskheta.gov.ge
განათლების და კულტურის განყოფილება
ინა ახალბედაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251- 26 -70
ელ-ფოსტა: inna.akhalbedashvili@mtskheta.gov.ge
ტურიზმის განყოფილება
ნანა კაპანაძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: n.kapanadze@mtskheta.gov.ge
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
თამაზ გრძელიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: tamaz.grdzelishvili@mtskheta.gov.ge
კულტურის, სპორტისა და განათლების ა(ა)იპ-ებთან ურთიერთობის განყოფილება
მაია მაჩხანელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: maia.machkhaneli@mtskheta.gov.ge
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი
ზურაბ საგინაშვილი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: zurab.saginashvili@mtskheta.gov.ge
წვევამდელთა გაწვევის განყოფილება
ქეთევან ზაქაიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: ketevan.zakaidze@mtskheta.gov.ge
რეზერვისტთა გაწვევის განყოფილება
ოქრო ოქროპირიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: okro.okropiridze@mtskheta.gov.ge
წვევავმდელთა პირველადი აღრიცხვის განყოფილება
დავით კბილაძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: davit.kbiladze@mtskheta.gov.ge
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ა(ა)ი.პ
ა(ა)ი.პ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
ნოდარი კაპანაძე
დირექტორი
ტელ: 599564013
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
ბადრი კუკულაძე
დირექტორი
ტელ: 577600295
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის ცენტრი
რევაზ მამულაშვილი
დირექტორი
ტელ: 599369339
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება
მაია თელია
დირექტორი
ტელ: 593787531
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი
უჩა ალიბეგაშვილი
დირექტორი
ტელ: 599195080
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის
ქეთევან ჩოჩია
დირექტორი
ტელ: 577445808
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა
გრიგოლ ყაჩლავაშვილი
დირექტორი
ტელ: 551250568
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია
ვიქტორ გრძელიშვილი
დირექტორი
ტელ: 551342288
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი
შორენა არჯევანიძე
დირექტორი
ტელ: 599515965
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა
ივანე რთველიაშვილი
დირექტორი
ტელ: 551105111
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა
მირიან პავლიაშვილი
დირექტორი
ტელ: 551361515
ელ-ფოსტა:
შ.პ.ს მცხეთის სოფწყალი
ირაკლი ჩხაიძე
დირექტორი
ტელ: 577218899
ელ-ფოსტა:
ა(ა)ი.პ ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება
გიორგი ატაშვილი
დირექტორი
ტელ: 599484884
ელ-ფოსტა:
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018