მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სტრუქტურა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მერიმერის მოადგილეებიმერიის სამსახურებიადმინისტრაციული ერთეული
საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარემოადგილე


ადმინისტრაციული სამსახური
სამსახურის უფროსი
ნინო ჩინაშვილი
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 51-25 60
ელ-ფოსტა: ninochinashvili@yahoo.com
საქმისწარმოების განყოფილება
სოფიკო იოსებიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 68
ელ-ფოსტა: sofoiosebidze@gmail.com
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
ნინო მრევლიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 25 60
ელ-ფოსტა: ninomrevlishvili64@gmail.com
იურიდიული განყოფილება
ანა მამაგეიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51-25 60
ელ-ფოსტა: ani-anuki86@yahoo.com
საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახური
სამსახურის უფროსი
ილია ციციშვილი
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 51 - 25 30
ელ-ფოსტა: iliatsitsishvili@mail.ru
ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილება
თეა საბაური
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 25 30
ელ-ფოსტა: sabaurit@mail.ru
საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილება
მარინა მამულაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 27 42
ელ-ფოსტა: marinamamulashvili@yahoo.com
შესყიდვების განყოფილება
გიორგი პაპაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 96
ელ-ფოსტა: mtenderi@yahoo.com
ეკონომიკის სამსახური
სამსახურის უფროსი
გიორგი ხვისტანი
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: giorgikhvistani@mail.ru
ქონების მართვის და აღრიცხვის განყოფილება
ლევან ქიტუაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: kituashvili@yahoo.com
ეკონომის განყოფილება
შალვა ქემოკლიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა:
ადგილობრივ მოსაკრებელთა განყოფილება
მიხეილ თელია
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: telia.mixeil@mail.ru
სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება
შოთა აბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა:
მატერიალურ - ტექნიკური განყოფილება
გია ბროძელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 08
ელ-ფოსტა: sevdagia@gmail.com
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ნუგზარ ხუხუნაიშვილი
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: nugzari61@mail.ru
ინფრასტრუქტურის განყოფილება
რევაზ ელოშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 251 32 62
ელ-ფოსტა: rezoeloshvili@gmail.com
არქიტექტურის განყოფილება
ეთერ გელაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: eteri.gelashvili@yahoo.com
სივრცითი მოწყობის განყოფილება
ზურაბ მარსაგიშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 21
ელ-ფოსტა: zuraarchitect@gmail.com
ზედამხედველობის სამსახური
სამსახურის უფროსი
თეიმურაზ ჯერვალიძე
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 22
ელ-ფოსტა: djervalidze@mail.ru
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება
მერაბ თუხარელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 24 - 47 22
ელ-ფოსტა:
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილება
დავით ოსეფაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 224 47 22
ელ-ფოსტა:
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ნინო ჭიჭინაძე
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 96
ელ-ფოსტა: nino_chichinadze@yahoo.com
სოციალური განყოფილება
რაული ხუბაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: v.r.xubashvili@gmail.com
დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება
ნინო ჟორდანია
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: biganishvilin@mail.ru
ჯანდაცვის განყოფილება
ვასილ ბერუაშვილი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 96
ელ-ფოსტა: vasoberuashvili77@yahoo.com
პიარისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
ქეთინო ლიპარტელიანი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 23 96 , 2 51 - 23 49
ელ-ფოსტა: Mtskhetapress@gmail.com
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
სამსახურის უფროსი
გოჩა ბერიძე
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 51 - 32 75
ელ-ფოსტა: ghb777@hotmail.com
ინსპექტირების განყოფილება
ალექსანდრე თოდუა
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 32 75
ელ-ფოსტა: todua.aleqsandre@ramble.ru
განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ზურაბ ივანიშვილი
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: zurab.ivanishvili@mail.ru
განათლების და კულტურის განყოფილება
შორენა არჯევანიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: shorena.arjevanidze@mail.ru
ტურიზმის განყოფილება
ნანა კაპანაძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: kapanadzenana@yahoo.com
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
თამაზ გრძელიშვილი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: tamazi.grdzelishvili@gmail.com
კულტურის, სპორტისა და განათლების ა(ა)იპ-ებთან ურთიერთობის განყოფილება
მაია მაჩხანელი
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 70
ელ-ფოსტა: maiko.machxaneli@yahoo.com
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ზურაბ საგინაშვილი
სამსახურის უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: q.mcxetasamxedro@gmail.com
წვევამდელთა გაწვევის განყოფილება
ქეთევან ზაქაიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: zaqai77@mail.ru
რეზერვისტთა გაწვევის განყოფილება
ოქრო ოქროპირიძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: oqropiridze.oqro@mail.ru
წვევავმდელთა მიწერის განყოფილება
დავით კბილაძე
განყოფილების უფროსი
ტელ: 2 51 - 26 62
ელ-ფოსტა: dato.kbiladze@mail.ru
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018