მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სამართლებრივი აქტები
ბრძანებებიდადგენილებებიგანკარგულებები


,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (პროექტი)
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
"მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №18 2022 წლის 17 ივნისი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №9 2022 წლის 25 მარტი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №8 2022 წლის 7 მარტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №5 2022 წლის 25 თებერვალი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. №1 2022 წლის 20 იანვარი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №6 2022 წლის 25 თებერვალი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს მთავრობის დადგენილება " საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ"
საქართველოს მთავრობის დადგენილება "პირბადის ტარების წესის დამტკიცების შესახებ"
დადგენილება ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’
დადგენილება ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018