მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ 2019 წელი.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური პროგრამა 2018 წელი.
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018