მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №2. 2023 წლის 12 იანვარი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №6 2022 წლის 25 თებერვალი
მოქალაქეთა სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და განცხადების ნიმუში
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №6 2021 წლის 25 თებერვალი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ . დადგენილება  №8 2019 წლის 8 თებერვალი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ 2019 წელი.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური პროგრამა 2018 წელი.
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018