მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
სოფ. ფრეზეთში ი.გ.პ დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა.
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018