მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
☑ ქ. მცხეთაში,კონსტიტუციის და გორგასლის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის, სამხედროს ქუჩისა და კონსტიტუციის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის და გამარჯვების ქუჩის მესამე შესახვევის რეაბილიტაცია. 14.09.2023
☑ სოფ. მუხათწყაროში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. 07.09.2023
☑ სოფ. საგურამოში (მე - 2 და მე - 6 ქუჩა) შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით სამუშაოები.. 06.09.2023
☑ ვმცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში სასაწყობე მეურნეობის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 01.09.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 01.09.2023
☑ სოფ. წილკანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. (I,II,III მონაკვეთი) 30.08.2023
☑ სოფ. მუხადგვერდში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია. 30.08.2023
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელ ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 25.08.2023
☑ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება(2023-2024 წლები). 21.08.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში სასაწყობე მეურნეობის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.08.2023
☑ სოფ. მუხრანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კვირაცხოვლის უბანი). 09.08.2023
☑ სხვადასხვა სახის მუსიკალური ინსტრუმენტების შესყიდვა. 07.08.2023
☑ სააკაძის ქუჩის ბოლოს არსებული სკვერის მოწყობა. 04.08.2023
☑ სოფ. წეროვანში, მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 04.08.2023
☑ მცხეთის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი კომპლექსის რეაბილიტაცია. 03.08.2023
☑ სოფ. საგურამოში, კანალიზაციის მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 03.08.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სპორტული ინვენტარის და ლაშქრობისთვის საჭირო აღჭურვილობის სახელმწიფო შესყიდვა. 03.08.2023
☑ სოფ. ქსოვრისში, საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა. 02.08.2023
☑ სოფ.მუხადწყაროში ლითონის ზღუდარის და რკ.ბეტონის კიუვეტის მოწყობა. 02.08.2023
☑ მოლის საკრეჭი მანქანების შესყიდვა. 28.07.2023
☑ სოფ. წეროვანში, ადმინისტრაციული (კეთილმოწყობის სამსახურის და სოფწყალის განთავსების შენობა), სადარაჯო და სასაწყობე შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. 20.07.2023
☑ სოფ. შანკევანში სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების (მე 2 ეტაპი) . 20.07.2023
☑ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. 06.07.2023
☑ სოფ. ხეკორძში სასმელი წყლის მილსადენის მოწყობა. 30.06.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წილკნის და წეროვნის დამაკავშირებელი გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 30.06.2023
☑ სოფ. ქსანში საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟი. 23.06.2023
☑ სოფ. წილკანში, საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია. 23.06.2023
☑ სოფ. წეროვანში, მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (იგპ დასახლებაში) . 23.06.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტის ტექნიკური მომსახურება. 23.06.2023
☑ სოფ. შანკევანში სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების (მე 2 ეტაპი) 19.06.2023
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 19.06.2023
☑ ქ. მცხეთაში, მირიან მეფის ქუჩა N2-ში მდებარე სანიტარული კვანძის რეაბილიტაცია. 12.06.2023
☑ ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. 09.06.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, ქსელის მოვლა. 08.06.2023
☑ ქ. მცხეთაში, ბებრის ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 07.06.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაზიანისთვის 200 მ. (100 ცალი 2 მეტრი სიგრძის) მრგვალი რკინის ბოძების (მილის) შესყიდვა. 19.05.2023
☑ სოფ. ძალისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 19.05.2023
☑ სოფ. ნატახტარში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 19.05.2023
☑ ქ. მცხეთაში, რუსთაველის ქუჩის, რუსთაველის ჩიხის, ილია ჭავჭავაძის ქუჩის და ნიჩბოსნიბის ბაზასთან მისასვლელი გზის რაბილიტაცია. 19.05.2023
☑ ქ. მცხეთაში, სამხედროს ქუჩაზე საყრდენი კედლების, ტროტუარების და ბორდიურების რეაბილიტაცია. 19.05.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძეგვში და სოფ. ახალ ნიჩბისში, სკვერების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 15.05.2023
☑ სააკაძის ქუჩის ბოლოს არსებული სკვერის მოწყობა. 11.05.2023
☑ მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის რეაბილიტაცია. 08.05.2023
☑ ავეჯი 08.05.2023
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშანებლის ქუჩაზე, ქალაქის შემოსასვლელში არსებული (პომპეუსის სახელად წოდებული) ხიდის მიმდებარედ,მტკვარზე გადასახედი მოედნის მოწყობა. 05.05.2023
☑ სოფ. მუხრანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კვირაცხოვლის უბანი). 02.05.2023
☑ სოფ. შანკევანში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები. 02.05.2023
☑ ქალაქ მცხეთაში, სამთავროს წმიდა ნინოს დედათა მონასტრის ავტოსადგომიდან გზის გახსნის და შიდასახელმწიფოებრვი მნიშვნელობის ნარეკვავი-მცხეთა-რკინიგზის სადგურის საავტომობილო გზასთან მიერთების დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 28.04.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მუხათწყაროში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 28.04.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში და არაშენდაში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 25.04.2023
☑ სოფ. ბიწმენდში ახატნის ხევის ნაპირსამაგრის მოწყობა. 15.05.2023
☑ ქ. მცხეთაში, ბებრის ციხის მიმდებარედ, მდ. არაგვის ხეობაში ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები. 15.05.2023
☑ სოფ. ციხისძირში (ს/კ72.10.02.104-ის) მიმდებარედ (ნაგავსაყრელი), სკვერის მოწყობა / 24.04.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა / 27.04.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში სასაწყობე მეურნეობის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა / 27.04.2023
☑ მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის რეაბილიტაცია. 11.04.2023
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში თეძამის ხევში ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 07.04.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისში საფეხბურთო მოედნის შენობების (გასახდელის) გაზმომარაგების მოწყობის მიზნით (შიდა დაქსელვა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 07.04.2023
☑ 40 ერთეული საოფისე სავარძლის შესყიდვა.07.04.2023
☑ ქალაქ მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 07.04.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძვ. ქანდაში შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 19.04.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბურიანში, შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 03.04.2023
☑ სოფ. ქსანში საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟი. 03.04.2023
☑ სოფ. მსხალდიდში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 30.03.2023
☑ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება(2023-2024 წლები) 29.03.2023
☑ ქ. მცხეთაში,შადრევანის რეაბილიტაცია(გვირილასთან). 29.03.2023
☑ სოფ. ნიჩბისში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 29.03.2023
☑ სოფ. პატარა ქანდაში სკვერის მოწყობა. 27.03.2023
☑ სოფ. წეროვანში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 27.03.2023
☑ სადროშე ბოძის შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით მონტაჟით. 22.03.2023
☑ 1.აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობისთვის გადასაცემი სასაჩუქრე ნაკრების (სასურსათო პაკეტრი) შესყიდვა 2. 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ვეტერანებისთვის გადასაცემი ტკბილეულის კალათების შესყიდვა. 21.03.2023
☑ სოფ. წეროვანში შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები (I,II,III,IV მონაკვეთი). 20.03.2023
☑ 2 ერთეული დიზელ-გენერატორის შესყიდვა. 17.03.2023
☑ ფოტოაპარატის და ფოტოგრაფიული მოწყობილობების შესყიდვა. 17.03.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარწყავი არხის ამოწმენდა .(ქსოვრისი, ვარდისუბანი,ვაზიანი,მუხრანი, ძალისი) 16.03.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის ორმოების შეკეთების სამუშაოები (ორმოულები) . 15.03.2023
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, ქუჩებისა და საცხოვრებელ კორპუსებთან არსებული მოედნების რეაბილიტაციის და რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 14.03.2023
☑ სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთება-რეაბილიტაცია (მე -2 ეტაპი). 13.03.2023
☑ სოფ. მუხრანში (აბანოს უბანი, ინდუაანთ უბანი,გალაშკას უბანი, II მონაკვეთი) გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 10.03.2023
☑ სოფ.ძალისში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა, ხეტიაანთუბანი ( I და II მონაკვეთი). 09.03.2023
☑ სოფ. ციხისძირში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 07.03.2023
☑ სოფ. მუხრანში (მერებაანთ უბანი) გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 07.03.2023
☑ სოფ.მისაქციელში შიდა საუბნო გზების ასფალტ - ბეტონის საფარით მოწყობის (I და II მონაკვეთი) რეაბილიტაციის სამუშაოები. 06.03.2023
☑ ქ. მცხეთაში,შადრევანის რეაბილიტაცია. (გვირილასთან) 02.03.2023
☑ ქ. მცხეთაში, კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების, ბორდიულების რეაბილიტაცია და გამწვანება. 20.02.2023
☑ სოფ. გალავანში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 20.02.2023
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 20.02.2023
☑ სოფ. წილკანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია.20.02.2023
☑ სოფ. ძალისში შიდა საუბნო გზების (პავლიაანთუბანი) რეაბილიტაცია . 20.02.2023
☑ სოფ. მსხალდიდში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 20.02.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი დედებისთვის 8 მარტის (ქალთა დღესთან) დაკავშირებით გადასაცემი სასაჩუქრე ტკბილეულის ნაკრების შესყიდვა. 20.02.2023
☑ ქ. მცხეთაში და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში, სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 20.02.2023
☑ სოფ. საგურამოს 21-ე ქუჩაზე საავტომობილო გზის გამყოფი გამწვანებული სივრცის მოწყობა. 16.02.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაზიანში, შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის. 15.02.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხეკორძში სასმელი წყლის მილსადენის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 15.02.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღდგომლიანთკარში მდ. შერიხევზე საავტომობილო სახიდე გადასასვლელის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ს სახელმწიფო შესყიდვა. 15.02.2023
☑ ქ. მცხეთაში,შადრევანის რეაბილიტაცია. (გვირილასთან) 14.02.2023
☑ სოფ.ძალისში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა, ხეტიაანთუბანი ( I და II მონაკვეთი). 14.02.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქსოვრისში საჭიდაო დარბაზის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 10.02.2023
☑ სოფ. მისაქციელის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. (მე -12ქუჩა) 02.02.2023
☑ სოფ.მუხრანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. (ღვინის ქარხნის უბანი) 02.02.2023
☑ სოფ. მუხრანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. (ბაინდურაანთ უბანი, წყაროს უბანი) 02.02.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობისთვის სასმელი წყლის შესყიდვა. 06.02.2023
☑ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. 06.02.2023
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 07.02.2023
☑ ქ. მცხეთაში, სამხედროს ქუჩაზე საყრდენი კედლების, ტროტუარების და ბორდიულების რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 03.02.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისში საფეხბურთო მოედნის შენობების (გასახდელის) გაზმომარაგების მოწყობის მიზნით (შიდა დაქსელვა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.01.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების საბავშვო ბაგა- ბაღების შენობა-ნაგებობების ობიექტებზე უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა. 04.01.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძალისში, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 03.01.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები. 03.01.2023
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხადგვერდში და ქ. მცხეთაში, შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 30.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნატახტარში და სოფ. ახალუბანში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 30.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.მისაქციელში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 30.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში, შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 30.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლისში შიდა საუბნო გზების ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 30.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ციხისძირში და სო. ქსანში შიდა საუბნო გზების ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 30.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანი, საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 30.12.2022
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელ ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 30.12.2022
☑ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. 30.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნავაზში, შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 05.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხადწყაროში, შიდა საუბნო გზებზე ლითონის ზღუდარების, რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის და ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 05.12.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: წინამძღვრიაანთკარში;გალავანში;მსხალდიდში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 01.12.2022
☑ ქ. მცხეთაში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე( რკ/სადგურის დასახლებაში, ს/კ: 72.07.08.049 - ის მიმდებარედ) საბავშო მოედნისა და სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 30.11.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძალისში, შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 30.11.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მუხრანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა. 30.11.2022
☑ ქ. მცხეთაში, შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 30.11.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ წილკანში და სოფელ ნიჩბისში შიდა გზების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა. 30.11.2022
☑ სოფ. წეროვანში, შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 30.11.2022
☑ ქ. მცხეთაში, სამხედროს ქუჩაზე საყრდენი კედლების, ტროტუარების და ბორდიულების რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 28.11.2022
☑ ქ. მცხეთაში საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებით ქალაქის გაფორმების მოწყობის (დამზადება, მონტაჟი-დემონტაჟი) სახელმწიფო შესყიდვა. 28.11.2022
სამშენებლო მასალა. 21.11.2022
☑ ქ. მცხეთაში, ბებრის ციხის მიმდებარედ, მდ. არაგვის კალაპოტში, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 18.11.2022
☑ სოფ. ბიწმენდში, ახატნის ხევის კალაპოტში და სოფ. ბიწმენდის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებთან, ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 18.11.2022
☑ სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთება-რეაბილიტაცია. 18.11.2022
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 18.11.2022
☑ სოფ. წილკანში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის და სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 11.11.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. მუხრანში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 11.11.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წოდორეთში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 04.11.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, ქსელის მოვლა. 04.11.2022
☑ ქალაქ მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩაზე (არსენას ძეგლიდან მტკვარზე არსებულ ხიდამდე) ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაციის სამუშაოები. 31.10.2022
☑ სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთება-რეაბილიტაცია. 27.10.2022
☑ სოფ. კევლიანში, მდინარე თეძამის ხევზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა. 27.10.2022
☑ სოფ. ძალისში სკვერის მოწყობა. 27.10.2022
☑ სოფ. კოტორაანთკარში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 26.10.2022
☑ სიჩქარის შემზღუდველ ბარიერების (მონტაჟთან, ტრანსპორტირებასთან ერთად) შესყიდვა. 26.10.2022
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, ქუჩებისა და საცხოვრებელ კორპუსებთან არსებული მოედნების რეაბილიტაციის და რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 24.10.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუხრანში და მისაქციელში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 24.10.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული და დაავადებული ხეების მოჭრა/გადაბელვასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა. 21.10.2022
☑ სოფ. ქსოვრისში რკინა/ბეტონის სანიაღვრე არხის გადახურვა და საფეხბურთო სტადიონზე დამცავი ბადის მოწყობა. 12.10.2022
☑ ქ. მცხეთაში, სამხედროს ქუჩა N73 - 75 საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის მოწყობა. 12.10.2022
☑ სოფ. წილკანში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის და სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 12.10.2022
☑ სოფ. წეროვანში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში სკვერისა და ტრენაჟორების მოწყობა. 12.10.2022
☑ ააიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის და შპს ,,მცხეთის სოფწყალი“-ს განთავსების მიზნით, სოფ. წეროვანში, მდებარე შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 06.10.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში, საჭიდაო დარბაზის ეზოს კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 04.10.2022
☑ სოფ. კევლიანში, მდინარე თეძამის ხევზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა. 03.10.2022
☑ 5 ერთეული საოქსიგენაციო აპარატის შესყიდვა. 28.09.2022
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობის (ფანტანიდან ბაზრის ჩასახვევამდე) სამუშაოები. 28.09.2022
☑ სოფ. კოტორაანთკარში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 27.09.2022
☑ ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მოსაწყობად საჭირო ტექნიკის შეძენა-მონტაჟი-ინსტალაციის შესყიდვა. 26.09.2022
☑ მცხეთის, დუშეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 49 საჯარო მოხელის სატრენინგო მომსახურება. 20.09.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2022 წლის 14 ოქტომბერს „მცხეთობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით გასართობი ღონისძიების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 14.09.2022
☑ ქ. მცხეთაში, სოფ. ქსანში, "ქსნის ციხის" მინათების მოწყობა. 12.09.2022
☑ ქ. მცხეთის სამხედროს ქუჩა 12-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 12.09.2022
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებულ არსენას სკვერის რეაბილიტაცია და ტრენაჟორების მოწყობა. 07.09.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიჩბისში, შიდა საუბნო გზის ბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და სოფ. სასხორში საავტომობილო სახიდე გადასასვლელის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 05.09.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა “MITSUBISHI L200” - სთვის(თეთრი ფერი) საბარგულის სახურივის (კანოპი) და საბარგულის ჩასაფენის სახელმწიფო შესყიდვა. 01.09.2022
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (II გზა). 26.08.2022
☑ სააკაძის ქუჩის ბოლოს არსებული სკვერის მოწყობა. 26.08.2022
☑ სოფ. კევლიანში, მდინარე თეძამის ხევზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა. 25.08.2022
☑ სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთება-რეაბილიტაცია. 25.08.2022
☑ სოფ. ნავაზისთვის ტრენაჟორების შესყიდვა,თანმდევი მომსახურებით მონტაჟით. 23.08.2022
☑ ქ. მცხეთაში 2 ერთეული შუქნიშნის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა. 23.08.2022
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 23.08.2022
☑ პროჟექტორების შესყიდვა. 23.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული საავტომობილო გზების შეკეთების (ორმოული) სამუშაოები. 23.08.2022
☑ სპორტული ინვენტარის შესყიდვა სოფ. მისაქციელისთვის. 22.08.2022
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა ( I გზა). 17.08.2022
☑ სოფ. ძეგვში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 16.08.2022
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში სკვერის მოწყობა. 16.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ციხისძირში(კორპ. N8-ის მიმდებარედ) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 16.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ციხისძირში არსებული სკვერის(ს/კN72.10.03.337) რეაბილიტაცია. 16.08.2022
☑ სოფ. წეროვანში სასმელი წყლის ჭაბუღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა. 16.08.2022
☑ სოფ. ქსნის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 16.08.2022
☑ სოფ. ძალისში სკვერის მოწყობა. 16.08.2022
☑ ქ. მცხეთაში, უპის დასახლებაში ხევზე გადასასვლელი არსებული ხიდის რეაბილიტაცია. 16.08.2022
☑ სოფ.ნიჩბისში სასმელი წყლის ჭაბუღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა. 12.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა. 12.08.2022
☑ სოფ.ძალისში სასმელი წყლის ჭაბუღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა. 12.08.2022
☑ სოფ. საგურამოს კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 12.08.2022
☑ სოფ. კოტორაანთკარში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 12.08.2022
☑ სოფ. გალავანში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 12.08.2022
☑ ღართიკარის დასახლებაში, სამხედროს ქუჩა 12-ის მიმდებადერ არსებული სკვერის მოწყობა. 12.08.2022
☑ სოფ. კევლიანში, მდინარე თეძამის ხევზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა. 12.08.2022
☑ სააკაძის ქუჩის ბოლოს არსებული სკვერის მოწყობა. 12.08.2022
☑ აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებულ არსენას სკვერის რეაბილიტაცია და ტრენაჟორების მოწყობა. 12.08.2022
☑ სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთება-რეაბილიტაცია. 12.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსანში (ს/კN72.10.08.127) სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 12.08.2022
☑ სააკაძის ქუჩის ბოლოს არსებული სკვერის მოწყობა. 12.08.2022
☑ აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებულ არსენას სკვერის რეაბილიტაცია და ტრენაჟორების მოწყობა. 12.08.2022
☑ სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთება-რეაბილიტაცია. 12.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსანში (ს/კN72.10.08.127) სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 12.08.2022
☑ ქ. მცხეთის სამხედროს ქუჩა 12-ის მიმდებადერ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 12.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. მუხრანში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 09.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წოდორეთში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 09.08.2022
☑ ქ. მცხეთაში, ბაგინეთის მთაზე, ბაგინეთის ქუჩის მიმდებარედ არსებული ქვათაცვენის უბნის, დეტალური გეოლოგიური კვლევების და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 09.08.2022
☑ ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩაზე, არსებული სანიტარული კვანძის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 09.08.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. პატარა ქანდაში, სკვერის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციისსახელმწიფო შესყიდვა. 09.08.2022
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე, ქალაქის შემოსასვლელში არსებული ხიდის მიმდებარედ, მტკვარზე გადასახედი მოედნის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 09.08.2022
☑ ერთი ერთეული თვითმცლელის და ორი ერთეული ფურგონის შესყიდვა. 25.07.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული საავტომობილო გზების შეკეთების (ორმოული) სამუშაოები. 25.07.2022
☑ 2 ერთეული ნაგვის გასაატანი ავტომანქანის შესყიდვა. 25.07.2022
☑ სოფ. ნაფეტვრებში (ნაფეტვრები 2) შიდა საუბნო გზების ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 21.07.2022
☑ სოფ. ქსოვრისში, შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია .21.07.2022
☑ წყლის მილის შესყიდვა. 15.07.2022
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა ( I გზა). 15.07.2022
☑ მასალების შესყიდვა. 15.07.2022
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (II გზა). 14.07.2022
☑ ქ. მცხეთაში არსებული ფანტანისთვის 3 ერთეული საცირკულაციო ტუმბოს შესყიდვა. 14.07.2022
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობის (ფანტანიდან ბაზრის ჩასახვევამდე) სამუშაოები. 14.07.2022
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობის (ფოსტიდან სვეტიცხოველის შესასვლელამდე, გამსახურდიას ქუჩის დასაწყისი) სამუშაოები. 14.07.2022
☑ სოფ. ქსნის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 08.07.2022
☑ სოფ. ხეკორძში, შიდა საუბნო გზების ცემენტობეტონის საფარით მოწყობა.08.07.2022
☑ სოფ. ძველ ქანდაში, შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 08.07.2022
☑ სოფ. ნიჩბისში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 08.07.2022
☑ სოფ.მამკოდას მიმდებარედ „ე. წ. ხოდაბუნების დასახლების“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 08.07.2022
☑ წყლის მილის შესყიდვა / წინადადებების მიღება მთავრდება 26.07.2022 14:00
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა ( I გზა) / წინადადებების მიღება მთავრდება 27.07.2022 17:30
☑ მასალების შესყიდვა / წინადადებების მიღება მთავრდება 26.07.2022 13:30
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (II გზა) წინადადებების მიღება მთავრდება 27.07.2022
☑ სოფ. ძველ ქანდაში, შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 28.06.2022
☑ სოფ. ქსოვრისში, შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია .28.06.2022
☑ სოფ. ძეგვში (ე.წ. ნაკურთხევის გზა), შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 28.06.2022
☑ სოფ. წეროვანში ავტობანის მიწისქვეშა გადასასვლელთან რკინა/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 24.06.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (წეროვანი,ციხისძირი,ახალუბანი, ნაოზა ,ზაჰესი, გალავანი,ბურიანი,მუხადგვერდი,საგურამო, წინამძღვრიანთკარი) გარეგანათების მოწყობა. 23.06.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მამკოდა,ახალი ნიჩბისი,თეზამი,კევლიანი, ლისი, მსხალდიდი, მშრალახევი,ნაფეტვრები, ნახშირგორა, ქვემო ნიჩბისი, ცხვარიჭამია, ძეგვი, წოდორეთი, ხეკორძი) გარეგანათების მოწყობა. 23.06.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვნის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში, რაგბის ბაზის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 21.06.2022
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობის (ფანტანიდან ბაზრის ჩასახვევამდე) სამუშაოები. 20.06.2022
☑ ქ. მცხეთაში, გარე განათებისა და ტროტუარების მოწყობა ბებრის ციხიდან ნარეკვავამდე (მე-2 ეტაპი ტროტუარები და ბორდიურები) . 17.06.2022
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობის (ფოსტიდან სვეტიცხოვლის შესასვლელამდე, გამსახურდიას ქუჩის დასაწყისი) სამუშაოები. 17.06.2022
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (II გზა). 17.06.2022
☑ სოფ. ხეკორძში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 14.06.2022
☑ სოფ. მუხრანში (სახოხბის უბანი), გზების მოწყობის სამუშაოები. 10.06.2022
☑ სოფ. მუხრანში (მთიულების უბანი), გზების მოწყობის სამუშაოები. 10.06.2022
☑ სოფ. მუხრანში (მე -2 სკოლასთან), გზების მოწყობის სამუშაოები. 10.06.2022
☑ სოფ. საგურამოში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. 09.06.2022
☑ სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა ( I გზა). 09.06.2022
☑ სოფ. ნიჩბისში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 09.06.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 07.06.2022
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან არსენას ძეგლის ხიდამდე. 07.06.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული ექსკავატორის (JCB 160 W) და გრეიდერის (HBM-NOBAS 2009 წ) ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 06.06.2022
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, გმირის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 02.06.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სპორტული მოედნებისა და სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების მოწყობა/რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 01.06.2022
☑ ქ. მცხეთაში სამხედროს ქ. #73-75 საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის და მოედნის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის, ასევე, მირიანის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 01.06.2022
☑ სოფ. წეროვანში და სოფ. ნავაზში ტრენაჟორების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 24.05.2022
☑ ქ. მცხეთაში შადრევანის რეაბილიტაციის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 23.05.2022
☑ მასალების შესყიდვა. 23.05.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, ქსელის მოვლა. 23.05.2022
☑ 3 ერთი ერთეული ნაგვის გასატანი ავტომანქანის შესყიდვა. 13.05.2022
☑ სოფ.ლისში და სოფ. მსხალდიდში საყრდენი კედლის აღდგენა. (სტიქია)
☑ სოფ.გალავანში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 04.05.2022
☑ სოფ. ციხისძირის კულტურის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა. 04.05.2022
☑ ქ. მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში, სააკაძის ქუჩის ბოლოში არსებული სკვერის მოწყობა. 04.05.2022
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, გმირის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 03.05.2022
☑ ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩის მიმდებარე ჩიხის ( დედათა მონასტრის მიმდებარედ) 150მ მონაკვეთის ბორდიურების და ტროტუარების რეაბილიტაცია. 03.05.2022
☑ ქალაქ მცხეთაში სააკაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 02.05.2022
☑ ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩაზე (არსენას ძეგლიდან მტკვარზე არსებულ ხიდამდე) ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 02.05.2022
☑ საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა. 14.04.2022
☑ სოფ. ბევრეთსა და სოფ. ძალაანთხევში მისასვლელი ბოგირის მოწყობა. 05.04.2022
☑ სოფ.ზაქაროში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 04.04.2022
☑ სოფ.ბიწმენდში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 04.04.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფეტვრებში და სოფ. ძეგვში( ე. წ. ნაკურთხევლის გზა)შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 01.04.2022
☑ სოფ.გალავანში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 01.04.2022
☑ სოფ. ნიჩბისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 01.04.2022
☑ ქ. მცხეთა, რკ. სადგურის დასახლებაში, საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 24.03.2022
☑ ქ. მცხეთაში გარეგანათების მოწყობა. 23.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში და სოფ. ნიჩბიში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და სასმელი წყლის მილსადენის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 18.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტის ტექნიკური მომსახურება. 17.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძალისში, სკვერის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 15.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში კულტურის სახლის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების და სოფ. ქსანში ისტორიული ციხის მინათების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 15.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმამდე მისასვლელი გზის გამყოფი ზოლის არეალში არსებული ფართობის მწვანე ნარგავების აღდგენა-გაშენების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 14.03.2022
☑ -სოფ. ციხისძირში ორი ახალი სკვერის რეაბილიტაციის საპროეტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. - სოფ. ქსანში ახალი სკვერის და სოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის საპროეტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. - სოფ. მუხრანში, მინი სპორტული მოედნის მოწყობის საპროეტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 11.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში გზების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. 11.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქსოვრისში, სოფ. ძველ ქანდაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიაციის და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის ორმოული შეკეთების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (შანკევაში, ძალიში,ბიწმენში) სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში და სოფ. ზაქაროში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 11.03.2022
☑ სოფ. ძეგვში, მინი სპორტული მოედნის მოწყობის და სოფ. წინამძღვრიაანთკარში სკვერის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.03.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ნიჩბისი, ხეკორძი) შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.03.2022
☑ სოფ. ჯიღაურაში სკვერების მოწყობა. 07.03.2022
☑ სოფ. წეროვანში სკვერის მოწყობა. 04.03.2022
☑ სოფ. ერედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 04.03.2022
☑ სოფ. ქსოვრისში რკინა / ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 04.03.2022
☑ სოფ. საგურამოში კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 02.03.2022
☑ სოფ. მუხათწყაროში და სოფ. მსხალდიში სანიაღვრე არხის მოწყობა (სტიქია). 02.03.2022
☑ სოფ.ლისში და სოფ. მსხალდიდში საყრდენი კედლის აღდგენა. (სტიქია) 02.03.2022
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 24.02.2022
☑ კატრიჯების და დრამ მოწყობილობების შესყიდვა. 18.02.2022
☑ ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩის მიმდებარე ჩიხის ( დედათა მონასტრის მიმდებარედ) 150მ მონაკვეთის ბორდიურების და ტროტუარების რეაბილიტაცია. 15.02.2022
☑ ქალაქ მცხეთაში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი ხის ნერგების, ნერგების დასარგავად საჭირო დამხმარე მასალების და მოვლა-პატრონობის სახელმწიფო შესყიდვა. 09.02.2022
☑ ქ. მცხეთაში,ღართიკარის დასახლებაში სამხედროს ქუჩა N12 ა- ში საცხოვრებელი კორპუსის წყალანირების სისტემის რეაბილიტაცია. 08.02.2022
☑ სოფ. მუხრანში სამშენებლო ნარჩენების საყრელი მოედნის შემოღობვის სამუშაოები. 04.02.2022
☑ სოფ. საგურამოში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის და გარე სავარჯიშო ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები. 03.02.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხოდაბუნებაში მისასვლელი გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 02.02.2022
☑ ქ.მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. 02.02.2022
☑ სოფ. გალავნში საბავშვო ბაღის წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია. 28.01.2022
☑ ქ. მცხეთაში, (ღართიკარის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა. 27.01.2022
☑ ქ. მცხეთაში, შიდა საუბნო გზების ( მტკვრის ქუჩა) რეაბილიტაცია. 27.01.2022
☑ სოფ. აღდგომლიანთკარში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია. 26.01.2022
☑ სოფ. წილკანში, შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია. 26.01.2022
☑ სოფ. საგურამო - ჯიღაურა - წინამძღვრიაანთკარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. 26.01.2022
☑ სოფ. ახალუბნის და სოფ. მისაქციელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. 26.01.2022
☑ სოფ. ახალუბანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 26.01.2022
☑ სოფ. ნატახტარში შიდა საუბნო გზების ასფალტო/ბეტონის საფარით მოწყობა. 26.01.2022
☑ სოფ. ნატახტარში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 26.01.2022
☑ სოფ. მისაქციელში (ერქომაიშვილის ქუჩა), შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 26.01.2022
☑ ქ. მცხეთაში, სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 21.01.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღდგომლიანთკარში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 21.01.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ციხისძირში, კულტურის სახლის ეზოს კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 20.01.2022
☑ ქ. მცხეთა, სოფ. მუხადგვერდში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა. 17.01.2022
☑ სოფ. წილკანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები. 13.01.2022
☑ ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩის მიმდებარე ჩიხის ( დედათა მონასტრის მიმდებარედ) 150მ მონაკვეთის ბორდიურების და ტროტუარების რეაბილიტაცია. 13.01.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული და დაავადებული ხეების მოჭრა/გადაბელვასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა. 12.01.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 11.01.2022
☑ სოფ. ნიჩბისში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის მილსადენის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 11.01.2022
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღდგომლიანთკარში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 06.01.2022
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 28.12.2021
☑ ქალაქ მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 28.12.2021
☑ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. 24.12.2021
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 16.12.2021
☑ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურება. 16.12.2021
☑ სოფ. მუხრანში ტრენაჟორების მოწყობა. 10.12.2021
☑ საფოსტო-საკურიერო მომსახურების შესყიდვა. 10.12.2021
☑ ქ. მცხეთაში, სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 08.12.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 06.12.2021
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში სკვერის მოწყობა. 03.12.2021
☑ ქ. მცხეთაში გარე განათების რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 25.11.2021
☑ ქ. მცხეთაში საახალწლო განათების, დეკორაციების შესყიდვა, მონტაჟის და დემონტაჟის სამუშოების ხელმწიფო შესყიდვა. 25.11.2021
☑ სოფ. საგურამოში,იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. 15.11.2021
☑ ქ. მცხეთაში, უპის დასახლებაში ხევზე გადასასვლელი არსებული ხიდის რეაბილიტაცია. 15.11.2021
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში სკვერის მოწყობა. 12.11.2021
☑ სოფ. ქსანში სკვერის მოწყობა. 12.11.2021
☑ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ზაჰესისთვის მილების, ქუროს და მუხლის შესყიდვა. 09.11.2021
☑ სოფ. ბიწმენდში და სოფ. ზაქაროში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 20.10.2021
☑ ქ. მცხეთაში, სს „ენერგო - პრო ჯორჯია“-ს ოფისთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 19.10.2021
☑ ქ. მცხეთაში, მტკვრის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია. 19.10.2021
☑ სოფ. ქსანში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. 11.10.2021
☑ სოფ. ციხისძირში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. 11.10.2021
☑ ქ. მცხეთა, სოფ. მუხადგვერდში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა. 21.10.2021
☑ ქ. მცხეთაში, სს „ენერგო - პრო ჯორჯია“-ს ოფისთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 19.10.2021
☑ ქ. მცხეთაში, მტკვრის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია. 19.10.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. გალავანში საბავშვო ბაღის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 24.09.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში კვების ბლოკების გამწოვი დანადგარებით აღჭურვის და სოფ. ძველი ქანდის საშუალო სკოლის სანიტარული კვანძის გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 24.09.2021
☑ ქ. მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია. 24.09.2021
☑ ქ. მცხეთა, სოფ. მუხადგვერდში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა. 24.09.2021
☑ სოფ. წილკანში 2კმ - იანი გზის რეაბილიტაცია. 22.09.2021
☑ ქ. მცხეთაში, სანიაღვრე არხის მოწყობა. 21.09.2021
☑ ქ.მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. 13.09.2021
☑ 2 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შესყიდვა. 13.09.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნატახტარში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 10.09.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში რიგი ქუჩების გარე განათების მოწყობა. 09.09.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანის რიგი ქუჩების გარე განათების მოწყობა. 09.09.2021
☑ ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩის მიმდებარე ჩიხის ( დედათა მონასტრის მიმდებარედ) 150მ მონაკვეთის ბორდიურების და ტროტუარების რეაბილიტაცია. 07.09.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 03.09.2021
☑ ქ. მცხეთაში, რკ/სადგურის დასახლებაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 01.09.2021
☑ მილების შეყიდვა. 31.08.2021
☑ სოფ. ქსანში და სოფ. ციხისძირში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. 30.08.2021
☑ სოფ. წეროვანში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში, გზების რეაბილიტაცია. 27.08.2021
☑ სოფ. ჯიღაურაში და სოფ. ნავდარაანთკარში სკვერების მოწყობა. 24.08.2021
☑ სოფ. ქსანში და სოფ. წეროვანში(კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში) სკვერების მოწყობა. 24.08.2021
☑ ქ. მცხეთა, სოფ. მუხადგვერდში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა. 19.08.2021
☑ ქალაქ მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 19.08.2021
☑ ქალაქ მცხეთაში მტკვრის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ( ამორტიზებული რიყის ქვის საფარის შეცვლა მონოლითური რკინა ბეტონის საფარით) სახელმწიფო შესყიდვის. 19.08.2021
☑ გადახურვის მასალების შესყიდვა. 19.08.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობის სანიტარული კვანძების რეაბილიტაცია. 18.08.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ანტიოქიის ქ. N10 - ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საძირკველიდან წყლის მოსაცილებლად დრენაჟის მოწყობა. 17.08.2021
☑ სხვადასხვა კონდიციონერების სახელმწიფო შესყიდვა. 13.08.2021
☑ სოფ. საგურამოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 13.08.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში (სოფ. პატარა ქანდის ტერიტორია) მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა. 13.08.2021
☑ ქ.მცხეთაში სასაფლაოს შემოღობვა. 13.08.2021
☑ სოფ. საგურამოში ( გაზის დასახლებასთან) არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 13.08.2021
☑ სოფ. აღდგომლიანთკარშიი შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. 13.08.2021
☑ მილების შეყიდვა. 12.08.2021
☑ სოფ. წინამძღვრიაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალების მოწყობის სამუშაოები. 12.08.2021
☑ სოფ. ახალსოფელში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალების მოწყობის სამუშაოები. 12.08.2021
☑ სოფ. მისაქციელში ტრენაჟორების მოწყობა. 12.08.2021
☑ სოფ. მისაქციელში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 10.08.2021
☑ სოფ. არაშენდაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 10.08.2021
☑ სოფ. ძველ ქანდაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 09.08.2021
☑ სოფ. ძეგვში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალების მოწყობის სამუშაოები. 06.08.2021
☑ სოფ. ნავაზში ჭაბურღილის და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები. 06.08.2021
☑ სოფ. გალავანში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 06.08.2021
☑ სოფ. ქსანში და სოფ. ციხისძირში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. 05.08.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მისაქციელში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 04.08.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში სამხედროს ქ. #12ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 02.08.2021
☑ ქ.მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. 02.08.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში საბავშვო ბაღსა და საცხოვრებელ კორპუსს შორის არსებული ეროზიული უბნის დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და კვლევის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე ეროზიული პროცესის შემაკავებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 30.07.2021
☑ სოფ. წილკანში არსებული სკვერის შემოღობვა - რეაბილიტაცია. 29.07.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ფარნავაზის მოედნისა და აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ჩიხის (აზნეფტის დასახლება) გზის რეაბილიტაცია. 29.07.2021
☑ ქ. მცხეთაში, რკ/სადგურის დასახლებაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში, სპორტული ტრენაჟორების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 28.07.2021
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 13.07.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში სკვერის მოწყობა. 06.07.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში საბავშვო ბაღსა და საცხოვრებელ კორპუსს შორის არსებული ეროზიული უბნის დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და კვლევის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე ეროზიული პროცესის შემაკავებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 02.07.2021
☑ ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 01.07.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხათწყაროში სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 01.07.2021
ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში სამხედროს ქ. #12ა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 01.07.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების საბავშვო ბაგა- ბაღების შენობა-ნაგებობების, სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე ,,საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის # 370 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 01.07.2021
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 25.06.2021
☑ სოფელ მუხათგვერდში სასმელი წყლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა. 25.06.2021
☑ სოფ. აღდგომლიანთკარში წყალსარინების სისტემის რეაბილიტაცია. 23.06.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში წყალსარინების სისტემის რეაბილიტაცია. 23.06.2021
☑ სოფ. ძალისში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 22.06.2021
☑ სოფ. წეროვანში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 22.06.2021
☑ სოფ. წიწამურში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა. 22.06.2021
☑ სოფ. ზაქაროში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 21.06.2021
☑ სოფ. გალავანში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 21.06.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 21.06.2021
☑ სოფ. ჩარდახში წყლის რეზერვუარის მოწყობა. 17.06.2021
☑ ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია.17.06.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში საბავშვო ბაღსა და საცხოვრებელ კორპუსს შორის არსებული ეროზიული უბნის დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და კვლევის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე ეროზიული პროცესის შემაკავებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 17.06.2021
☑ ქ. მცხეთაში მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.16.06.2021
☑ საბავშვო ბაგა-ბაღების და ამბულატორიების გაზმომხმარებელი ხელსაწყო-დანადგარების დაბალი წნევის გაზსადენთან დაერთების და სოფ. მისაქციელში სპორტული დარბაზის საქვაბის გაზმომარაგების (შიდა დაქსელვა) სამუშაოები. 15.06.2021
☑ სოფ.ბიწმენდში, ახატანის ხევში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა. 15.06.2021
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიულების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან მირიანის ქუჩამდე. 09.06.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხათწყაროში სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 09.06.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში სკვერის მოწყობა. 09.06.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 09.06.2021
☑ სოფელ მუხათგვერდში სასმელი წყლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა. 07.06.2021
☑ სოფ. ციხისძირში მისასვლელი ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. 03.06.2021
☑ ქ. მცხეთაში მირიანი ქუჩის და მიმდებარე ჩიხის (დედათა მონასტრის მიმდებარედ) 150 მეტრი მონაკვეთის ბორდიულების და ტროტუარების რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 02.06.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ანტიოქიის ქ. N10-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საძირკვლიდან არსებული წყლების მოცილების სამუშაოებისთვის საჭირო კვლევის და ჩასატარებელი სამუშაოების ასევე, უპის დასხლებაში ხევზე გადასასვლელი არსებული ხიდის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 02.06.2021
☑ სოფ.მუხრანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 01.06.2021
☑ სოფ.წილკანში, სელექციის დასახლებაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 01.06.2021
☑ სოფ.ქსოვრისში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 01.06.2021
☑ ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 01.06.2021
☑ სოფ. ჩარდახში წყლის რეზერვუარის მოწყობა. 01.06.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 27.05.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხათწყაროში სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 27.05.2021
☑ ნაგვის გასატანი ავტომანქანის შესყიდვა. 24.05.2021
☑ ქ. მცხეთაში, ანტიოქიის ქ. N10-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საძირკვლიდან არსებული წყლების მოცილების სამუშაოებისთვის საჭირო კვლევის და ჩასატარებელი სამუშაოების ასევე, უპის დასხლებაში ხევზე გადასასვლელი არსებული ხიდის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 18.05.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერედაში კულტურის სახლის, და სოფ. ლისში საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 18.05.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია. 17.05.2021
☑ სოფ. ლისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია. 17.05.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში სკვერის მოწყობა. 11.05.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობა/რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 23.04.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერედაში კულტურის სახლის, და სოფ. ლისში საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 23.04.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. გალავანში სანიაღვრე არხის მოწყობის, სოფ. მუხრანში სამშენებლო ნარჩენების საყრელი მოედნის შემოღობვის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 23.04.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქსანში საბავშვო ბაღის შენობის გამაგრება-აღდგენის და სოფ. ჩარდახში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 22.04.2021
☑ 2 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შესყიდვა. 22.04.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა/რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 21.04.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. კევლიანში, მდინარე თეძამის ხევზე გადასასვლელი დაკიდული საფეხმავლო ხიდის მოწყობის, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. 21.04.2021
☑ სოფ. ძეგვში ჭაბურღილის მოწყობის და სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 21.04.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში არსებული ცენტრალური გათბობის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 16.04.2021
☑ სოფ. წინამძღვრიაანთკარში ჭაბურღილის და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 14.04.2021
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 14.04.2021
☑ პირადი ჰიგიენის საშუალებები. 14.04.2021
☑ ქ. მცხეთაში სარეკრეაციო ზონების მოწყობა. 12.04.2021
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კორპუსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 08.04.2021
☑ სოფ.ბიწმენდში, ახატანის ხევში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა. 08.04.2021
☑ სოფ. ახალსოფლის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 08.04.2021
☑ სოფ. ძეგვში სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. 07.04.2021
☑ სოფ . ერედაში სპორტული მოედნის მოწყობა. 06.04.2021
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიულების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან მირიანის ქუჩამდე. 02.04.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობისთვის სასმელი წყლის შესყიდვა. 26.03.2021
☑ სოფ.წეროვანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 26.03.2021
☑ სოფ.მუხადგვერდში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 26.03.2021
☑ ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 26.03.2021
☑ სოფ.ძეგვში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 26.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში,ჭაბურღილის და სასმელი წყლის სისტემისმოწყობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 24.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების და ამბულატორიის შენობების გაზმომარაგების მოწყობის მიზნით (შიდა დაქსელვა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 24.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით, პოლიკლინიკა/ამბულატორიების სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 24.03.2021
☑ სოფ. წილკანში არსებული სკვერის შემოღობვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 24.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში არსებული ცენტრალური გათბობის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 23.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წიწამურში, ძალიში, წეროვანში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 11.03.2021
☑ სოფ. ქსოვრისში, არსებული საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია და გასახდელის დასრულება. 10.03.2021
☑ სოფ.მსხალდიდში სპორტული მოედნის მოწყობა. 10.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლისში და სოფ. ნიჩბიში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 05.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს მოწყობის სამუშაოები. 05.03.2021
☑ კატრიჯების და დრამ მოწყობილობების შესყიდვა. 02.03.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიჩბისში და სოფ. აღდგომლიაანთკარში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 24.02.2021
☑ საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა. 24.02.2021
☑ სოფ. ციხისძირის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 17.02.2021
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშნებლის ქუჩაზე, ფოსტის შენობიდან მირიანის ქუჩამდე (დედათა მონასტრამდე) ბორდიურების, ტროტუარების რეაბილიტაციის და სარეკრეაციო ნაწილის გამწვანება. 17.02.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 15.02.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 28.01.2021
☑ სოფ. ნიჩბისში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 28.01.2021
☑ სოფ. ჩარდახში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 28.01.2021
☑ სოფ. გალავანში და ზაქაროში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 28.01.2021
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კორპუსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 28.01.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტის ტექნიკური მომსახურება. 20.01.2021
☑ ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიულების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან მირიანის ქუჩამდე, (მე-2 ეტაპი) 11.01.2021
☑ ქ. მცხეთაში გარე განათების, ტროტუარების, მოაჯირების და მოსახლეობის ეზოების შემოღობვის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 04.01.2021
☑ სამთავროს დედათა მონასტერთან ავტოსადგომის და საფეხმავლო ბილიკების განათების მოწყობა. 04.01.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში და სოფ. ქსოვრისში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 04.01.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ციხისძირში მისასვლელი გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 04.01.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მისაქციელში და სოფ. წილკნის სელექციის დასახლებაში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 04.01.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძეგვში და სოფ. მუხადგვერდში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 04.01.2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში და ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 04.01.2021
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 30.12.2020
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 30.12.2020
☑ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. 30.12.2020
☑ საფოსტო-საკურიერო მომსახურების შესყიდვა. 22.12.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 18.12.2020
☑ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურება. 16.12.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 09.12.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს მოწყობის სამუშაოები. 02.12.2020
☑ სოფ. ბიწმენდში, სასმელი წყლის მოწყობა. 04.11.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღდგომლიანთკარში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 04.11.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიჩბისში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 04.11.2020
☑ ქ. მცხეთაში, სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 30.10.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღდგომლიანთკარში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 13.10.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ციხისძირში არსებული კულტურის სახლის გათბობის მიზნით, საქვაბეს მშენებლობის და გათბობის სისტემის მოწყობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 13.10.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიჩბისში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 13.10.2020
☑ ქალაქ მცხეთაში მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 13.10.2020
☑ სოფ. ბიწმენდში, სასმელი წყლის მოწყობა. 12.10.2020
☑ ქ. მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში, მინი სპორტული მოედნის მშენებლობის და რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული ორი ერთეული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 09.10.2020
☑ სოფ. ნიჩბისში, შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. 02.10.2020
☑ ქ. მცხეთაში, სადგურის დასახლებაში გარეგანათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 29.09.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული და დაავადებული ხეების მოჭრა/გადაბელვასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა. 28.09.2020
☑ შესყიდვის ობიექტია 4 ერთეული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარი თანმდევი მონტაჟით. 25.09.2020
☑ ძალისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 22.09.2020
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე, აღმაშენებლის I და მე - II ჩიხში და ნარეკვავის დასახლებაში რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა. 16.09.2020
☑ ქ. მცხეთაში, თეატრონის მიმდებარედ, საკალათბურთო ღია მოედნის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 11.09.2020
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლი ქ.N158 საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. 09.09.2020
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 08.09.2020
☑ სოფ. ქსოვრისში, სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 04.09.2020
☑ სოფ. წეროვანში ამბულატორიის რეაბილიტაცია 02.09.2020
☑ სოფ. საგურამოში ამბულატორიის რეაბილიტაცია 02.09.2020
☑ სოფ. ძველ ქანდაში ამბულატორიის რეაბილიტაცია 27.08.2020
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლი ქ.N158 საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. 21.08.2020
☑ სოფ. ლისში ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა. 21.08.2020
☑ სოფ. ჩარდახში ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა. 19.08.2020
☑ სოფ. მისაქციელის გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები. 19.08.2020
☑ სოფ. ნატახტარში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 19.08.2020
☑ სოფ. გალავანში მინი სპორტული მოედნის რეაბილირაცია. 19.08.2020
☑ სოფ. ვაზიანში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით ჭაბურღილის მოწყობა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 19.08.2020
☑ ქ. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები. 14.08.2020
☑ ქ. მცხეთისთვის ელექტრონული ბარიერის (შლაგბაუმის) სისტემის (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება) სახელმწიფო შესყიდვა. 14.08.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტის ტექნიკური მომსახურება. 13.08.2020
☑ ქ. მცხეთის N1 საჯარო სკოლის ეზოში საყრდენი კედლის გამაგრების სამუშაოები. 12.08.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ახალსოფელში - სანიაღვრე არხის, ერედაში - მინი სპორტული მოედნის, ძეგვში - სპორტული ტრენაჟორების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 10.08.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიჩბისში, სოფლის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 10.08.2020
☑ სოფ. მუხრანში მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. 10.08.2020
☑ სოფ. ქსანში სპორტული მოედნის მოწყობა. 07.08.2020
☑ სოფ. მუხრანში გარეგანათების მოწყობა. 07.08.2020
☑ სოფ. მსხალდიდში სპორტული მოედნის მოწყობა. 07.08.2020
☑ სოფ.ახალუბანში სპორტული მოედნის მოწყობა. 07.08.2020
☑ ქ. მცხეთაში, სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 07.08.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბიწმენდში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 07.08.2020
☑ სოფ. ძეგვში, შიდა საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია ( I და II მონაკვეთი). 06.08.2020
☑ სოფ. საგურამოში შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. 05.08.2020
☑ სოფ.საგურამოში მე -16 ქუჩის რეაბილიტაცია. 05.08.2020
☑ სოფ. ერედის და სოფ. ძალისის მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით ჭაბურღილის მოწყობა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 05.08.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება, 03.08.2020
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში N1 და N2 კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა. 03.08.2020
☑ სოფ. ნატახტარის ჭაბურღილის და სამარაგო კოშკურა რეზერვუარის მოწყობა. 31.07.2020
☑ სოფ. ვაზიანში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით ჭაბურღილის მოწყობა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 31.07.2020
☑ სოფ. წილკანში ძველი სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა. 29.07.2020
☑ ქ.მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში (ჯეოსელის ოფისთან) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 29.07.2020
☑ ქ. მცხეთის N1 საჯარო სკოლის ეზოში საყრდენი კედლის გამაგრების სამუშაოები. 27.07.2020
☑ სოფ. კოტორანთკარში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 27.07.2020
☑ სოფ. ახალდაბაში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა. 20.07.2020
☑ სოფ. ნიჩბისში და სოფ. ძეგვში არსებული W=150 მ³ რკ/ბეტონის სასმელი წყლის რეზერვუარების რეაბილიტაცია. 20.07.2020
☑ ქ.მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში კიბის რეაბილიტაცია. 08.07.2020
☑ სოფ. ნატახტარის ჭაბურღილის და სამარაგო კოშკურა რეზერვუარის მოწყობა. 29.06.2020
☑ სოფ. ახალდაბაში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა. 29.06.2020
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში საყრდენი კედლის, კიბეების და მოაჯირის მოწყობა - რეაბილიტაცია. 29.06.2020
☑ ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩაზე, აღმაშენებლის II ჩიხში, ასევე, ღართიკარის და ნარეკვავის დასახლებაში, საყრდენი კედლების მოწყობის და გამაგრება-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 18.06.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 17.06.2020
☑ მცხეთა, მ. კოსტავას ქ. N42 ა-ს მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია. 11.06.2020
☑ ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის და კოსტავას ქუჩაზე, საყრდენი კედლების მოწყობის და გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები. 09.06.2020
☑ საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა. 08.06.2020
☑ სოფ. კოტორანთკარში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 05.06.2020
☑ სოფ. წეროვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 01.06.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ძალისის, მსხალდიდის და ქსოვრისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 25.05.2020
☑ სოფ. საგურამოს სკოლაში სანკვანძის მოწყობა. 21.05.2020
☑ სოფ. ერედის საჯარო სკოლაში სანკვანძის მოწყობის სამუშაოები. 21.05.2020
☑ საფოსტო-საკურიერო მომსახურების შესყიდვა. 11.05.2020
☑ ქ. მცხეთაში, აღმაშნებლის ქუჩაზე, ფოსტის შენობიდან მირიანის ქუჩამდე (დედათა მონასტრამდე) ბორდიურების, ტროტუარების რეაბილიტაციის და სარეკრეაციო ნაწილის გამწვანება. 30.04.2020
☑ სოფ. ქსანის საჯარო სკოლის სანიტარული კვანძების მოწყობის სამუშაოები. 06.04.2020
☑ სოფ. მისაქციელის და სოფ. ნავაზის საჯარო სკოლის სანიტარული კვანძების მოწყობის სამუშაოები. 06.04.2020
☑ ქ. მცხეთაში, პეტრე იბერის ქუჩაზე რკინა - ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. 31.03.2020
☑ ქალაქ მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია. 25.03.2020
☑ სოფ. წილკანში, სკოლისა და საბავშვო ბაღის დამაკავშირბელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 25.03.2020
☑ ქალაქ მცხეთაში N4 საბავშვო ბაგა-ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 20.03.2020
☑ სოფ. მისაქციელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა. 20.03.2020
☑ სოფ. მისაქციელის და სოფ. ნავაზის საჯარო სკოლის სანიტარული კვანძების მოწყობის სამუშაოებისა და სოფ. მისაქციელის საჯარო სკოლის საკონცერტო დარბაზის სრული რეაბილიტაცია. 18.03.2020
☑ სოფ. კოტორანთკარში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 18.03.2020
☑ სკვერის სკამების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი) 17.03.2020
☑ ქ. მცხეთის N1 საჯარო სკოლის ეზოში საყრდენი კედლის გამაგრების და მცხეთის N2 საჯარო სკოლის შემოღობვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 17.03.2020
☑ სოფ. საგურამოს სკოლაში სანკვანძის მოწყობა და სპორტული დარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები. 17.03.2020
☑ ქ. მცხეთაში, სამხედროს ქ. #12-ში და მირიანის ქ. #4-ში საყრდენი კედლების მოწყობის და გამაგრება-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 17.03.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღდგომლიანთკარში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 17.03.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანის და სოფ. წილკნის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებების დამაკავშირებელი გზის და სოფ. წეროვნის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის დეტალური საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 17.03.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 16.03.2020
☑ ქ. მცხეთაში გარე განათების, ტროტუარების მოაჯირეების და მოსახლეობის ეზოების შემოღობვის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 16.03.2020
☑ სოფ. წეროვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 11.03.2020
☑ სოფ. ბიწმენდში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 11.03.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ციხისძირში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 09.03.2020
☑ სოფ. წეროვანი, ინსტიტუტის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. 05.03.2020
☑ სოფ. ქსოვრისში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია. 04.03.2020
☑ სოფ. ცხვარიჭამიაში მცირე ზომის წყლის რეზერვუარისა და სანასოსეს მოწყობა. 17.02.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში შიდა საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 14.02.2020
☑ სოფ. წეროვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 14.02.2020
☑ სკვერის სკამების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი) 14.02.2020
☑ სოფ. ბიწმენდში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 14.02.2020
☑ კატრიჯების და დრამ მოწყობილობების შესყიდვა. 13.02.2020
☑ ავეჯის შესყიდვა. 06.02.2020
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში (ჯეოსელის ოფისის მიმდებარედ) არსებული სკვერის რეაბილიტაციის და სოფ. წილკანში, ძველი სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 06.02.2020
☑ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი სპორტული მოედნების მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 06.02.2020
☑ პარფიუმერიის სასაჩუქრე ნაკრების შესყიდვა ვაუჩერის საშუალებით. 05.02.2020
☑ ქალაქ მცხეთაში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი ხის ნერგების და ნერგების დასარგავად საჭირო დამხმარე მასალების სახელმწიფო შესყიდვა. 31.01.2020
☑ სოფ. ჯიღაურაში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 29.01.2020
☑ ქ. მცხეთაში, თეატრონის მიმდებარედ არსებული ღია საკალათბურთო მოედნის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 29.01.2020
☑ სოფ. ვაზიანში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 29.01.2020
☑ სოფ. ნატახტარში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 29.01.2020
☑ სოფ. ერედის და სოფ. ძალისის მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 29.01.2020
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 28.01.2020
☑ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი სპორტული მოედნების მშენებლობის და რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 27.01.2020
☑ ქ. მცხეთაში, 6 ბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის, წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 27.01.2020
☑ ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩაზე, აღმაშენებლის II ჩიხში, ასევე, ღართიკარის და ნარეკვავის დასახლებაში, საყრდენი კედლების მოწყობის და გამაგრება-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 27.01.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძეგვში, შიდა საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 27.01.2020
☑ ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის და კოსტავას ქუჩაზე, საყრდენი კედლების მოწყობის და გამაგრება-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 27.01.2020
☑ სოფ. ცხვარიჭამიაში მცირე ზომის წყლის რეზერვუარისა და სანასოსეს მოწყობა. 27.01.2020
☑ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. 16.01.2020
☑ სოფ. აღდგომლიაანთკარში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 16.01.2020
☑ ქ.მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში კიბის რეაბილიტაცია. 16.01.2020
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში საყრდენი კედლის, კიბეების და მოაჯირის მოწყობა - რეაბილიტაცია. 16.01.2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 14.01.2020
☑ სოფ. ნავაზში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 09.01.2020
☑ სოფ.ზაქაროში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 09.01.2020
☑ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება. 27.12.2019
☑ სოფ. ციხისძირის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 25.12.2019
☑ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურება. 24.12.2019
☑ სოფ. საგურამოში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 24.12.2019
☑ სოფ. ძველ ქანდაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 24.12.2019
☑ სოფ. ძეგვში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 24.12.2019
☑ ქ. მცხეთის გზების რეაბილიტაცია. 23.12.2019
☑ სოფ. ბიწმენდში შიდა საუბნო გზების და სოფ. გალავანი - წინამძღვრიაანთკარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. 23.12.2019
☑ სოფ. ერედაში, სოფ. ძალისში შიდა საუბნო გზების და სოფ. წილკანში, დევნილებში გზის რეაბილიტაცია. 23.12.2019
☑ სოფ.წილკანის, გალავანის, ნიჩბისის ამბულატორიისა და ნიჩბისის ადმინისტრაციული შენობის გაზმომარაგება. 12.12.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 12.12.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საგურამოში და სოფ. ზემო ზაქაროში გარეგანათების მოწყობა. 27.11.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში ამბულატორიის მშენებლობის და სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ მცხეთის რაიონული სამსახურის „წეროვნის დევნილთა დასახლებაში“ შენობა-ნაგებობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის მომსახურება. 15.11.2019
☑ სოფ. წეროვანი, ინსტიტუტის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. 13.11.2019
☑ ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩაზე, ასევე, აღმაშენებლის II ჩიხში და ღართიკარის დასახლებაში არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაციის და ნარეკვავის დასახლებაში, სააკაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 15.11.2019
☑ ქ.მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში კიბის რეაბილიტაცია. 14.11.2019
☑ სოფ. ცხვარიჭამიაში მცირე ზომის წყლის რეზერვუარისა და სანასოსეს მოწყობა. 13.11.2019
☑ შინაური მოხეტიალე პირუტყვის დაჭერა-იზოლირების (მაწანწალა ძაღლები) მომსახურების შესყიდვა. 08.11.2019
☑ სოფ. გალავანში და სოფ. წილკანში ამბულატორიების გაზმომარაგების (შიდა დაქსელვა) მოწყობის მიზნით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 08.11.2019
☑ სოფ. ნიჩბისის ადმინისტრაციული შენობის გაზმომარაგება. 31.10.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში ამბულატორიის მშენებლობის და სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ მცხეთის რაიონული სამსახურის „წეროვნის დევნილთა დასახლებაში“ შენობა-ნაგებობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის მომსახურება. 31.10.2019
☑ სოფ. კოტორაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 30.10.2019
☑ ქ. მცხეთაში, სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 18.09.2019
☑ სოფ. ნიჩბისის ამბულატორიის შენობის გაზმომარაგება. 30.10.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფრეზეთში (იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში) სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის შესყიდვა. 25.10.2019
☑ ქ. მცხეთაში, ღვინჯილიას ქუჩაზე მდებარე კორპუსში კომისარიატისა და ჯანდაცვის ოფისების რეაბილიტაცია. 12.09.2019
☑ სიჩქარის შემზღუდველ ბარიერების (მონტაჟთან ერთად) შესყიდვა. 24.10.2019
☑ ქ. მცხეთა, არმაზის დასაზლება, 1-2-ის მიმდებარედ კანალიზაციის ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია. 24.10.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 09.10.2019
☑ სოფ. წეროვნის ი.გ.პ. დასახლებაში, არსებული სკვერის სცენაზე ღია გადახურვის და იატაკის მოწყობის სამუშაოები. 03.10.2019
☑ სოფ. ერედაში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 01.10.2019
☑ სოფ. კოტორაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 30.09.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში და სოფ. ბიწმენდში, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 30.09.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში და სოფ. ბიწმენდში, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 30.09.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 02.10.2019
☑ სოფ. ბიწმენდში ახატნის ხევის კალაპოტში ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა და ქ. მცხეთაში პეტრე იბერიელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 24.09.2019
☑ ქ. მცხეთაში, ბებრის ციხეს მიმდებარედ, თეატრონის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 24.09.2019
☑ სოფ. მისაქციელში შიდა საუბნო გზების (სარიტუალო დარბაზთან და სასაფლაოსთან) ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა. 16.09.2019
☑ სოფ.ძეგვში შიდა საუბნო გზის ბეტონით მოწყობა. 13.09.2019
☑ სოფ. წეროვანში ი.გ.პ. დასახლებაში შიდა საუბნო გზის მოწყობა. 13.09.2019
☑ სოფ. წილკანში შიდა საუბნო გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა. 13.09.2019
☑ ქ. მცხეთაში, ღვინჯილიას ქუჩაზე მდებარე კორპუსში კომისარიატისა და ჯანდაცვის ოფისების რეაბილიტაცია. 12.09.2019
☑ სოფ. ქსოვრისში სკვერის მიმდებარედ მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 04.09.2019
☑ ქ. მცხეთაში,რუსთაველის ქუჩის და თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები. 03.09.2019
☑ სოფ. საგურამოში, მინი სპორტული მოედნისა და საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 27.08.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიების მშენებლობა/რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 15.08.2019
☑ ქ. მცხეთაში და არმაზის დასახლებაში საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 15.08.2019
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 12.08.2019
☑ სოფ. ციხისძირში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 13.08.2019
☑ სოფ. წეროვანი, ინსტიტუტის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. 13.08.2019
☑ სოფ. მუხრანში, არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 12.08.2019
☑ ქ. მცხეთა, წერეთლის ქ. N15 ა - ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა. 12.08.2019
☑ ქ. მცხეთაში, N1საჯარო სკოლის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 12.08.2019
☑ ქ. მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 12.08.2019
☑ სოფ. საგურამოში, მინი სპორტული მოედნისა და საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 12.08.2019
☑ სოფ. საგურამოში შიდა გზის მოასფალტება. 12.08.2019
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. გალავანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. ნავაზში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. საგურამოში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიჩბისში სასმელი წყლის რეზერვუარის იზოლაციის და სოფ. ძეგვში და სოფ. ნიჩბისში წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 26.07.2019
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 12.07.2019
☑ სოფ. წილკანში, (ლტოლვილთა დასახლებაში) სარიტუალო სახლის სამშენებლო სამუშაოები. 15.07.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქ. მცხეთაში შიდა საავტომობილო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 23.07.2019
☑ სოფ. ძალისში გარეგანათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 02.07.2019
☑ სოფ. გალავანში ამბულატორიის მშენებლობა. 12.07.2019
☑ სოფ. ნიჩბისში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია. 08.07.2019
☑ სოფ. ჩარდახში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 02.07.2019
☑ სოფ. წილკანში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია. 20.06.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოტორაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის და სოფლის დაქსელვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 26.06.2019
☑ სოფ.ძველ ქანდაში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 14.06.2019
☑ სოფ. გალავანში ამბულატორიის მშენებლობა. 13.06.2019
☑ ქ. მცხეთა,კალოუბნის ქუჩა (ჩიხი N2) ასფალტბეტონის გზის საფარის რეაბილიტაცია. 13.06.2019
☑ სოფ. ახალდაბის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. გალავანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. ჩარდახში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 22.05.2019
☑ სოფ. ფრეზეთის გზების რეაბილიტაცია. 21.05.2019
☑ სოფ, წინამძღვრიანთკარში დევნილთა დასახლებაშო გზის რეაბილიტაცია. 21.05.2019
☑ მცხეთა - შიომღვიმის გზის მე-4კმ -დან ღვთისმშობლის ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 21.05.2019
☑ კატრიჯების და დრამ მოწყობილობების შესყიდვა. 28.05.2019
☑ სოფ. ახალდაბის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. გალავანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. ჩარდახში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. ერედას წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 11.04.2019
☑ სოფ.ცხვარიჭამიაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და რეზერვუარის მოწყობა. 11.04.2019
☑ სოფ. ბიწმენდის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 11.04.2019
☑ სოფ. მუხრანში აგრარული ბაზრის რეაბილიტაცია. 11.03.2019
☑ სოფ. ძალისში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 11.03.2019
☑ ქ. მცხეთაში, კულტურის სახლის შენობის დაზიანებული ბრტყელი გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 07.03.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში მდებარე სარიტუალო დარბაზის გამაგრება-აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 06.03.2019
☑ სოფ. მუხათწყაროში, ძველი ტბის უბანში და სოფ.მსხალდიდში საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები. 06.03.2019
☑ ქ. მცხეთა, ღართიკარის დასახლებაში მინი მოედნის მოწყობა. 04.03.2019
☑ სოფ. ქსოვრისში სკვერის მოწყობა. 04.03.2019
☑ ქ.მცხეთა, ნარეკვავის დასახლებაში და სოფ. ძეგვში შიდა საუბნო გზების და სოფ. პატარა ქანდაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 28.02.2019
☑ სოფ. წოდორეთში მდინარეზე (ე.წ.მყარადხევი) საავტომობილო სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები. 26.02.2019
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კორპუსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 26.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება. 20.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების შესყიდვა. 19.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტის ტექნიკური მომსახურება. 20.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წინამძღვრიაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის შესყიდვა. 13.02.2019
☑ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. 07.02.2019
☑ სოფ. წიწამურში და სოფ. ნავაზში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. გალავანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. ძალისში და სოფ. ვაზიანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. ვარდისუბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. ჩარდახში და გოროვანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ მცხეთის N1 საჯარო სკოლის, სოფ. ლისის საჯარო სკოლის და სოფ. ნავაზის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციია. 04.02.2019
☑ ქ.მცხეთაში, დავით აღმაშენებლის N47 სკვერის რეაბილიტაცია. 30.01.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული და დაავადებული ხეების მოჭრა/გადაბელვასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა. 30.01.2019
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 30.01.2019
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 23.01.2019
☑ სოფ. ძეგვში სასმელი წულის რეზერვუარის მოწყობის და დაქსელვა სოფლის ცენტრის მიმდებარედ. 23.01.2019
☑ სოფ. არაშენდაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 11.01.2019
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში ახალი დასახლებისთვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაქსელვა. 11.01.2019
☑ სოფ. არაშენდაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 11.01.2019
☑ სოფ. ნატახტარის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 11.01.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 14.12.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წინამძღვრიანთკარში ჩამდინარე წყლის ბიოლოგიური გამწმენდის მომსახურება. 14.12.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 14.12.2018
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში, პანტიანის ხევის წყაროს არსებული სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია. 14.12.2018
☑ სოფ. ბიწმენდში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (მე-II ეტაპი). 22.10.2018
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში, პანტიანის ხევის წყაროს არსებული სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია. 22.10.2018
☑ სოფ. წილკანში ამბულატორიის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 01.11.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება. 15.08.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 03.08.2018
☑ სოფ. ფრეზეთში ი.გ.პ დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. 03.08.2018
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018