მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფ. ბიწმენდში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (მე-II ეტაპი).
სოფ. ნავდარაანთკარში, პანტიანის ხევის წყაროს არსებული სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
სოფ. წილკანში ამბულატორიის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
სოფ. ფრეზეთში ი.გ.პ დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა.
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018