მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
☑ სოფ. მისაქციელში შიდა საუბნო გზების (სარიტუალო დარბაზთან და სასაფლაოსთან) ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა. 16.09.2019
☑ სოფ.ძეგვში შიდა საუბნო გზის ბეტონით მოწყობა. 13.09.2019
☑ სოფ. წეროვანში ი.გ.პ. დასახლებაში შიდა საუბნო გზის მოწყობა. 13.09.2019
☑ სოფ. წილკანში შიდა საუბნო გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა. 13.09.2019
☑ ქ. მცხეთაში, ღვინჯილიას ქუჩაზე მდებარე კორპუსში კომისარიატისა და ჯანდაცვის ოფისების რეაბილიტაცია. 12.09.2019
☑ სოფ. ქსოვრისში სკვერის მიმდებარედ მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 04.09.2019
☑ ქ. მცხეთაში,რუსთაველის ქუჩის და თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები. 03.09.2019
☑ სოფ. საგურამოში, მინი სპორტული მოედნისა და საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 27.08.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიების მშენებლობა/რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 15.08.2019
☑ ქ. მცხეთაში და არმაზის დასახლებაში საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 15.08.2019
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. 12.08.2019
☑ სოფ. ციხისძირში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 13.08.2019
☑ სოფ. წეროვანი, ინსტიტუტის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. 13.08.2019
☑ სოფ. მუხრანში, არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 12.08.2019
☑ ქ. მცხეთა, წერეთლის ქ. N15 ა - ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა. 12.08.2019
☑ ქ. მცხეთაში, N1საჯარო სკოლის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 12.08.2019
☑ ქ. მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 12.08.2019
☑ სოფ. საგურამოში, მინი სპორტული მოედნისა და საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობის სამუშაოები. 12.08.2019
☑ სოფ. საგურამოში შიდა გზის მოასფალტება. 12.08.2019
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. გალავანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. ნავაზში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. საგურამოში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 01.08.2019
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა. 01.08.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიჩბისში სასმელი წყლის რეზერვუარის იზოლაციის და სოფ. ძეგვში და სოფ. ნიჩბისში წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 26.07.2019
☑ სკოლამდელ აღსაზრდელთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 12.07.2019
☑ სოფ. წილკანში, (ლტოლვილთა დასახლებაში) სარიტუალო სახლის სამშენებლო სამუშაოები. 15.07.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქ. მცხეთაში შიდა საავტომობილო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 23.07.2019
☑ სოფ. ძალისში გარეგანათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 02.07.2019
☑ სოფ. გალავანში ამბულატორიის მშენებლობა. 12.07.2019
☑ სოფ. ნიჩბისში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია. 08.07.2019
☑ სოფ. ჩარდახში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 02.07.2019
☑ სოფ. წილკანში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია. 20.06.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოტორაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის და სოფლის დაქსელვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 26.06.2019
☑ სოფ.ძველ ქანდაში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 14.06.2019
☑ სოფ. გალავანში ამბულატორიის მშენებლობა. 13.06.2019
☑ ქ. მცხეთა,კალოუბნის ქუჩა (ჩიხი N2) ასფალტბეტონის გზის საფარის რეაბილიტაცია. 13.06.2019
☑ სოფ. ახალდაბის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. გალავანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. ჩარდახში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 22.05.2019
☑ სოფ. ფრეზეთის გზების რეაბილიტაცია. 21.05.2019
☑ სოფ, წინამძღვრიანთკარში დევნილთა დასახლებაშო გზის რეაბილიტაცია. 21.05.2019
☑ მცხეთა - შიომღვიმის გზის მე-4კმ -დან ღვთისმშობლის ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 21.05.2019
☑ კატრიჯების და დრამ მოწყობილობების შესყიდვა. 28.05.2019
☑ სოფ. ახალდაბის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. გალავანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. ჩარდახში საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია. 27.05.2019
☑ სოფ. ერედას წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 11.04.2019
☑ სოფ.ცხვარიჭამიაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და რეზერვუარის მოწყობა. 11.04.2019
☑ სოფ. ბიწმენდის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 11.04.2019
☑ სოფ. მუხრანში აგრარული ბაზრის რეაბილიტაცია. 11.03.2019
☑ სოფ. ძალისში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 11.03.2019
☑ ქ. მცხეთაში, კულტურის სახლის შენობის დაზიანებული ბრტყელი გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 07.03.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში მდებარე სარიტუალო დარბაზის გამაგრება-აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. 06.03.2019
☑ სოფ. მუხათწყაროში, ძველი ტბის უბანში და სოფ.მსხალდიდში საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები. 06.03.2019
☑ ქ. მცხეთა, ღართიკარის დასახლებაში მინი მოედნის მოწყობა. 04.03.2019
☑ სოფ. ქსოვრისში სკვერის მოწყობა. 04.03.2019
☑ ქ.მცხეთა, ნარეკვავის დასახლებაში და სოფ. ძეგვში შიდა საუბნო გზების და სოფ. პატარა ქანდაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 28.02.2019
☑ სოფ. წოდორეთში მდინარეზე (ე.წ.მყარადხევი) საავტომობილო სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები. 26.02.2019
☑ სოფ. წინამძღვრიანთკარში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კორპუსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 26.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება. 20.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების შესყიდვა. 19.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ლიფტის ტექნიკური მომსახურება. 20.02.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წინამძღვრიაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის შესყიდვა. 13.02.2019
☑ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. 07.02.2019
☑ სოფ. წიწამურში და სოფ. ნავაზში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. გალავანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. ძალისში და სოფ. ვაზიანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. ვარდისუბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ სოფ. ჩარდახში და გოროვანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 22.02.2019
☑ მცხეთის N1 საჯარო სკოლის, სოფ. ლისის საჯარო სკოლის და სოფ. ნავაზის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციია. 04.02.2019
☑ ქ.მცხეთაში, დავით აღმაშენებლის N47 სკვერის რეაბილიტაცია. 30.01.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული და დაავადებული ხეების მოჭრა/გადაბელვასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა. 30.01.2019
☑ უძრავი ქონების აზომვითი მომსახურება. 30.01.2019
☑ ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 23.01.2019
☑ სოფ. ძეგვში სასმელი წულის რეზერვუარის მოწყობის და დაქსელვა სოფლის ცენტრის მიმდებარედ. 23.01.2019
☑ სოფ. არაშენდაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 11.01.2019
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში ახალი დასახლებისთვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაქსელვა. 11.01.2019
☑ სოფ. არაშენდაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. 11.01.2019
☑ სოფ. ნატახტარის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 11.01.2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა. 14.12.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წინამძღვრიანთკარში ჩამდინარე წყლის ბიოლოგიური გამწმენდის მომსახურება. 14.12.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ძეგვში, წეროვანში, საგურამოში, წინამძღვრიანთკარში და ქ. მცხეთაში არმაზის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია, გაწმენდა და მომსახურება. 14.12.2018
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში, პანტიანის ხევის წყაროს არსებული სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია. 14.12.2018
☑ სოფ. ბიწმენდში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (მე-II ეტაპი). 22.10.2018
☑ სოფ. ნავდარაანთკარში, პანტიანის ხევის წყაროს არსებული სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია. 22.10.2018
☑ სოფ. წილკანში ამბულატორიის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 01.11.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება. 15.08.2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანში საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. 03.08.2018
☑ სოფ. ფრეზეთში ი.გ.პ დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. 03.08.2018
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018