მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სამართლებრივი აქტები
ბრძანებებიდადგენილებებიგანკარგულებები


„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პასუხისმგებელი პირის დადგენის შესახებ" „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პასუხისმგებელი პირის დადგენის შესახებ" 07/ივნისი/2019 წ.
მხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის თაობაზე. 20/მარტი/2019 წ.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 09/იანვარი/2019 წ.
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018