მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურისსაბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგებისგანყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ  პოზიციაზე
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018