მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ  პოზიციაზე
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018