მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 19.05.2024 )
სტაჟიორი პიარისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 23.04.2024 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 22.04.2024 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 22.04.2024 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 31.03.2024 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 08.12.2023)
სტაჟიორი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილებაში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 29.10.2023 )
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 10.10.2023 )
სტაჟიორი ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ განყოფილებაში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 14/08/2023 )
ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 25.03.2023 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 01/03/2023 )
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 10.02.2023 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 13.09.2022 )
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 21.08.2022 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 29.07.2022 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 12.07.2022 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 27.06.2022 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 12.06.2022 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018