მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ბანკი

საქართველოს ბანკი

მისამართი: მცხეთა, სამხედროს ქუჩა #12


ლიბერთი ბანკი

მისამართი: მცხეთა, აღმაშენებლის ქუჩა #73ასაქართველოს ფოსტა

მისამართი: აღმაშენებლის ქუჩა #84© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018