მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალ დარღვევათა საქმის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 თებერვლის N ს- 413 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თობაზე
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალ დარღვევათა საქმის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 თებერვლის N ს- 413 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თობაზე
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ( კერძო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული) ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 16 იანვრის # ს- 66 ბრძანებაში ცვლილების შეტ
„ სატენდერო კომისიის და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 6 დეკემბრის N ს- 756 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ სატენდერო კომისიის და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 6 დეკემბრის N ს- 756 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 დეკემბრის # ს- 1026 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 დეკემბრის # ს- 1026 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018