მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
ბრძანება:ბ34.342219214 “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 17 ივნისის №ბ.34.342216841 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების განსახორციელებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
მაღალ მთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის საკითხის შემსწვალელი საბჭოს შექმნის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პრო გრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 09 იანვრის # ს- 9 ბრძანებაში დ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის შემუშავების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის შემუშავების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 1 9 დეკემბრის #ს- 872 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018