მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის საკითხის შემსწავლელი საბჭო
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018