მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, 2023 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების და წერილების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება
2023 წლის 9 თვეში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2023 წლის 8 თვეში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის ანგარიში
2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა
2023 წლის 6 თვეში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2022 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
2021 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2020 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის 2020 წლის ანგარიში
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
მცხეთის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის 2020 წლის ანგარიში
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების 2020 წლის ანგარიში
ეკონომიკის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018