მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


2024 წლის 3 თვის ანგარიში
დანართი 1. შემოსავლები
დანართი 2 - გადასახდელები
დანართი 3 - ფუნქციონალური
დანართი 4. ა(ა)იპ და შპს
2024 წლის პირველ კვარტალში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2023 წლის ანგარიში
დანართი 1. ა(ა)იპ 2023 წლის გეგმა -ფაქტი
დანართი 2 გადასახდელები
დანართი 3 ფუქციონალური
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, 2023 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების და წერილების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება
2023 წლის 9 თვეში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2023 წლის 8 თვეში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 2023 წლის ექვსი თვის ანგარიში
2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა
2023 წლის 6 თვეში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
2022 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018