მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


✔ სოფელ წეროვანში სასმელი წყლის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ სოფელ ჩარდახში საქონლის დასარწყულებელი ავზების აღება, მოხრეშვა, შემოღობვა და კეთილმოწყობა მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ სოფელ ქსოვრისში სამედიცინო ამბულატორიის მშენებლობა მიმდინარეობს
2020 წლი
✔ სოფელ ქსოვრისში გზის პირებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ სოფელ წეროვანში და წეროვნის ინსტიტუტის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ სოფელ წეროვანში დასასვენებელი სკვერის მოწყობა მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N6 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.
2020 წელი
✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N4 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.
2020 წელი
✔ სოფელ მისაქციელსა და ნავაზში საჯარო სკოლების სანიტარული კვანძების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ სოფელ წილკანში სკოლისა და საბავშვო ბაღის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ სოფელ ციხისძირში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს
2020 წელი
✔ სოფელ ნიჩბისსა და ძეგვში სასმელი სათავე ნაგებობისა და სისტემის მოსაწესრიგებელი სამუშაოები მიმდინარეობს
2019 წელი
✔ სოფელ წეროვნის იგპ (ხეობელების) დასახლებაში სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს
2019 წელი
სოფელ ლელუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს
2019 წელი
✔ სოფელ წინამძღვრიანთკარში ი.გ.პ დასახლებაში შიდა საუბნო გზების მოასფალტებისა და ავტოსადგომის მოწესრიგების სამუშაოები მიმდინარეობს
2019 წელი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018