მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. საგურამოში მდებარე 30 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 321 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 387 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წილკანში მდებარე 83 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018