მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მისაქციელში მდებარე 169 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 30/09/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - BMW 5201. 26/08/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 200 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 20/08/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 350 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 20/08/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოში მდებარე 47 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 20/08/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოში მდებარე 51 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 20/08/2021
☑ ავტოსატრანსპორტო საშუალება - ბორტიანი სატვირთო GAZ-66. 06/08/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 245.00 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 06/08/2021
☑ სოფელ დიღომში მდებარე 1211 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 06/08/2021
☑ სოფელ დიღომში მდებარე 59 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 06/08/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ცხვარიჭამიაში მდებარე 73 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 06/08/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 161.00 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 16/04/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დიღომში, ავთანდილის I შესახვევი, N1-ში მდებარე 713 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 16/04/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - VOLKSWAGEN VENTO. 08/04/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - BMW 5201. 08/04/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - GAZ 53-14. 08/04/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - GAZ 53-14. 08/04/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - GAZ 48321. 08/04/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - JUMZ 6AKL. 08/04/2021
☑ სპეციალური დანიშნულების ტექნიკაზე (ტრაქტორი) მისაბმელი არხისმჭრელი. 08/04/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნავაზში მდებარე 600 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/03/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 250 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 15/03/2021
☑ სატრანსპორტო საშუალება - MTZ 80-ის ლაფეტი- 2-PTC. 15/03/2021
☑ სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალება - კუბანის მარკის. 15/03/2021
☑ ავტოსატრანსპორტო საშუალება ბორტიანი სატვირთო GAZ-66. 15/03/2021
☑ სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალება- კამაზი 43105. 15/03/2021
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩარდახში მდებარე 1000.00 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობა. დაწყება/დასრულება 14/12/2020 12:00 - 25/12/2020 13:00
☑ სატრანსპორტო საშუალება- მუხლუხა ტრაქტორი, მარკა - VTZ, მოდელი - DT-75, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი AB213B, ს/ნ 701798. დაწყება/დასრულება 14/12/2020 12:00 - 25/12/2020 13:00
☑ სატრანსპორტო საშუალება- ექსკავატორი ბორბლიანი JUMZ 6-KL, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი AB218B, ს/ნ 621061. დაწყება/დასრულება 14/12/2020 12:00 - 25/12/2020 13:00
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 175.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 14/12/2020 12:00 - 25/12/2020 13:00
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნავაზში მდებარე 600.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 14/12/2020 12:00 - 25/12/2020 13:00
☑ქალაქ თბილისში მიმავალი საავტომობილო გზის (აღმაშენებლის ხეივანი) გასწვრივ დასავლეთით მდებარე 282 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 10/09/2020 16:00 - 23/09/2020 16:00
☑ ქალაქთ ბილისში მიმავალი საავტომობილო გზის (აღმაშენებლის ხეივანი) გასწვრივ დასავლეთით მდებარე 40.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 10/09/2020 16:00 - 23/09/2020 16:00
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 906.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 10/09/2020 16:00 - 23/09/2020 16:00
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 400.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 01/09/2020 11:00 - 14/09/2020 12:00
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 250.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 01/09/2020 11:00 - 14/09/2020 12:00
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 5440.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 01/09/2020 11:00 - 14/09/2020 12:00
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მისაქციელში მდებარე 196.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 04/08/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 5440.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 17/06/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 300.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 17/06/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 350.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 17/06/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მისაქციელში მდებარე 475.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 17/06/2020
☑ სატრანსპორტო საშუალება- მუხლუხა ტრაქტორი VTZ DT-75. 17/06/2020
☑ სატრანსპორტო საშუალება- ექსკავატორი ბორბლიანი JUMZ 6-KL. 17/06/2020
☑ სატრანსპორტო საშუალება - ბორბლიანი ტრაქტორი, მოდელი - 80, მარკა- MTZ. 17/06/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 293.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 15/06/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 480.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 15/06/2020
☑ მოტოციკლი, მოდელი - 150 ZAT, სახელმწიფო ნომერი MM-8461. 10/03/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 113 კვ.მ. არსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 10/03/2020
☑ სატრანსპორტო საშუალება - ბულდოზერი (მუხლუხა, მოდელი - დტ-75, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი NN-428, ძრავის საიდენტიფიკაციო ნომერი 924332, ფერი- ნარინჯისფერი 4/8) 02/03/2020
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოში მდებარე 42.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1. 18/12/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 194.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.18/12/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მისაქციელში მდებარე 105.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 18/12/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნავაზში მდებარე 300.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/11/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, ზაჰესის დასახლების ტერიტორიაზე მდებარე 94.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 113.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოში მდებარე 39.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნავაზში მდებარე 300.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 22/10/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 103.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 30/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძალისში მდებარე 1310.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 72.02.05.300) N1 შენობა-ნაგებობიდან 15.189 კვ.მ. შენობის ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ფართი. 30/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძალისში მდებარე 1310.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე მდებარე N1 შენობა-ნაგებობიდან 48.181 კვ.მ. შენობის ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ფართი. 30/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში მდებარე 485 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზედ განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობა. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 409 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 337 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში მდებარე 223 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 23/09/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნავაზში მდებარე 858 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნავაზში მდებარე 436 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში მდებარე 113 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში მდებარე 190 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვანში მდებარე 831 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძეგვში მდებარე 91 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 19/07/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 19/06/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მისაქციელში მდებარე ამბულატორიის შენობაში არსებული 17,28 კვ.მ. ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული ამავე ოდენობის მიწის ნაკვეთი. 19/06/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 15/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე 452 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 15/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 187 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 01/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 157 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 01/05/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქსოვრისში მდებარე 20000კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ მცხეთაში, გოგებაშვილის ქუჩა №15-ში მდებარე 31 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 355 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 331 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 330 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 229 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 294 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 350 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე 452 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 10/04/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. საგურამოში მდებარე 280 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქვემო ნიჩბისში მდებარე 18554 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქვემო ნიჩბისში მდებარე 106412 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ქვემო ნიჩბისში მდებარე 40425 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ახალ ნიჩბისში მდებარე 92941 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. ახალ ნიჩბისში მდებარე 57821 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწა. 06/02/2019
☑ დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 1000 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 22/01/2019
☑ დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. წეროვანში მდებარე 2435 კვ.მ. არასასოფლო-სანეურნეო დანიშნულების მიწა. 22/01/2019
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 03/12/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 14/11/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. საგურამოში მდებარე 30 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 321 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 387 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წილკანში მდებარე 83 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
☑ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ. წეროვანში მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. 13/08/2018
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018