მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ალექსანდრე ხეთაგური

ალექსანდრე ხეთაგური- ენერგეტიკოსი( დაიბადა ხაშურის რაიონის სოფელ აგარაში)

მიენიჭა მცხეთის საპატიო მოქალაქის წოდება 

37 წლის მანძილზე ხელმძღვანელობდა ზემო ავჭალის ჰიდროელექტრო სადგურს.

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018