მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ალექსანდრე (ალიოშა) ბოხოჩაძე

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018