მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ვახტანგ ნიკოლაიშვილი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018