მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ზურაბ აბესაძე

ზურაბ აბესაძე - ინჟინერ-მშენებელი. 1948 წლის 24 მარტი. ქ.მცხეთა


განათლება:

1966 წელს დაამთავრა მცხეთის საშუალო სკოლა.

1972 წელს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 


სამსახურეობრივი საქმიანობა:

2018 წლიდან -დღემდე- მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის საკითხებში კონსულტანტი.

2014 წლის 2 აგვისტოდან - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი.

2013 წლის 10 იანვრიდან -2014 წლის 23 ივლისამდე- მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე.

1983 წელი საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს ტრესტ N-2-ის დირექტორი.

1977-1979 წლები ქ. მცხეთის ტრანსპორტის განყოფილების ინსტრუქტორი.


© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018