მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ირა (ცაცი) მოლოდინი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018