მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ნანა ბოხუა

ნანა ბოხუა-პედაგოგი (1964 წლის 4 მაისი, ქ. მცხეთა)

2017 წელს მცხეთის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა, მრავალწლიანი პედაგოგიური ღვაწლისათვის

1990 წ - მცხეთის #2 საშუალო სკოლა (მასობრივი მუშაობის ორგანიზატორი)

1996 წ - მცხეთის #2 საშუალო სკოლის დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში

2004წ. - მცხეთის #2საშუალო სკოლის დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

2005წ - მცხეთის #2 საჯაროს სკოლის დირექტორი

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018