მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ალექსქნდრე დიდებაშვილი

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018