მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პრესცენტრი
პრეს-რელიზისიახლეებიფოტოგალერეავიდეოგალერეა


მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში

სგშ - სკოპინგის განცხადება - „ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში“

სტრატეგიული დოკუმენტის დასახელება: „ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში“;

დამგეგმავი ორგანო: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;

სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი.

სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი მოსაზრებები და შენიშვნები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სგშ განცხადება.pdf

მცხეთა_სგშ_სკოპინგი.pdf

ქ. მცხეთის გენერალური გეგმის „კონცეფცია“.pdf

საქართველოს მთავრობის განკარგულება.pdf
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018