მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პრესცენტრი
პრეს-რელიზისიახლეებიფოტოგალერეავიდეოგალერეა


მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანის და სოფ. პატარა ქანდის საკანალიზაციო სისტემის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

  2020 წლის 15 ოქტომბერს 15:00 საათზე დაგეგმილია შპს ,,საქართველოსგაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.მუხრანის და სოფ. პატარა ქანდის საკანალიზაციო სისტემის და ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო
განხილვა. სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ
დოკუმენტაციასთან ერთად, განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ.
ლინკი - ბმული

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018