მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


✔ სოფელ მუხრანში შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს


სოფელ მუხრანში შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომელსაც რეგიონული განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მცხეთის მერიის კონტრაქტორი კომპანია შპს ,,საგზაო 7“ აწარმოებს. სახელშეკრულებლო თანხა 7243 292 ლარია.© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018