მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N4 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N4 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.სამუშაოებს რეგიონული განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით კომპანია “NTS” ახორციელებს. სახელშეკრულებლო თანხა 59493.00 ლარს შეადგენს.© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018