მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N6 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N6 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოებს რეგიონული განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით კომპანია “მეტალ +” ახორციელებს.სახელშეკრულებლო თანხა 198 777 ლარს შეადგენს© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018