მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


✔ სოფელ ნიჩბისში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს


სოფელ ნიჩბისში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების  მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამუშაოებს მცხეთის მერიის კონტრაქტორი სააქციო საზოგადოება ,,აქემ მაქინა ინშაათ დიშ თიჯარეთ“ ახორციელებს. სახელშეკრულებო თანხა 313 372 ლარს შეადგენს.


  

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018