მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N6 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია


მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა N6 საბავშვო ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია. სამუშაოებს რეგიონული განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით კომპანია “მეტალ +” ახორციელებდასახელშეკრულებლო თანხა 198 777 ₾.© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018