მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტები
მიმდინარე პროექტებიდასრულებული პროექტები


სოფელ ნავაზში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები დასრულდა


სოფელ ნავაზში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები დასრულდა, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. სახელშეკრულებო თანხა 393 894 ლარია. სამუშაოებს სააქციო საზოგადოება ,,აქემ მაქინა ინშაათ დიშ თიჯარეთ“ ასრულებდა.© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018