მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
შიდა აუდიტის სამსახურის 2020 წლის ანგარიში
ნარჩენების მართვისა და გერემოს დაცვის საკითხებზე ჩატარებულ სამუშაოთა 2020 წლის ანგარიში
მაღალმთიანის საბჭოს მუშაობის 2020 წლის ანგარიში
არაპრივატიზებული ფართის საკუთრებაში გადაცემის კომისია
სამშენებლო სამართალდარღვევათა კომისია
ცხოვრების ფაქტის დამდგენი კომისია
2018 წლის ანგარიში
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018