მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)

3.09.2019

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ეკონომიკის  სამსახურის ქონების მართვის და აღრიცხვის განყოფილების  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანტურ პოზიციაზე, მერიის თანამშრომელთა ჰორიზონტალური გადაყვანის  თაობაზე, აცხადებს განაცხადების მიღებას 4-5 სექტემბერის ჩათვლით.

მსურველებს, „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონის 47-ე და 48-ე მუხლების შესაბამისად, შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ პირადი დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018