მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში

იხილეთ ვრცლად

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018