მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე . (დასრულებულია)

03.02.2020

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების  III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე, მერიის თანამშრომელთა ჰორიზონტალური გადაყვანის  თაობაზე, აცხადებს განაცხადების მიღებას 2020 წლის 4-5 თებერვლის ჩათვლით.

მსურველებს, „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონის 47-ე და 48-ე მუხლების შესაბამისად, შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ პირადი დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018