მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ  პოზიციაზე.


© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018