მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე, მერიის თანამშრომელთა ჰორიზონტალური გადაყვანის თაობაზე, აცხადებს განაცხადების მიღებას 2020 წლის 25-26 ივნისის ჩათვლით.
მსურველებს, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 47-ე და 48-ე მუხლების შესაბამისად, შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ პირადი დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

25.06.2020 წელი.

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018