მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 14.12.2020 )


გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 


           მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ეკონომიკის სამსახურის სოფლის მეურნეობის განყოფილების  III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე, მერიის თანამშრომელთა ჰორიზონტალური გადაყვანის  თაობაზე, აცხადებს განაცხადების მიღებას 2020 წლის 11 და 14 დეკემბერს.მსურველებს, „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონის 47-ე და 48-ე მუხლების შესაბამისად, შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ პირადი დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018