მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 25.05.2021)

                                  

                                                    გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 


მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილებისIII რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე, მერიის თანამშრომელთა ჰორიზონტალური გადაყვანის  თაობაზე, აცხადებს განაცხადების მიღებას 2021 წლის 24 და 25 მაისს.

მსურველებს, „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონის 47-ე და 48-ე მუხლების შესაბამისად, შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ პირადი დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.


მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018