მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 31.08.2021 )

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვრცლად

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018