მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 12.07.2022 )

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ვრცლად HR.gov.ge 

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018